Etla: Elektroniikkateollisuus kasvoi tänä vuonna huristen ja kaasuputkitoimitukset vauhdittivat metallivientiä

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto Suomessa on kasvanut tammi-syyskuussa peräti 13 prosenttia vuodentakaisesta. Etlan tänään julkistaman Toimialakatsauksen mukaan metallien jalostuksessa vientiä vauhdittavat kaasuputkitoimitukset, mutta Uudenkaupungin autotehtaan tuotanto jää loppuvuonna suunniteltua pienemmäksi. Elintarviketeollisuuden vienti Venäjälle on jälleen kasvussa, vastapakotteista huolimatta, kun suomalaista kotieläinrehua kysytään nyt itänaapurissa.

Etla arvioi syyskuun suhdanne-ennusteessaan teollisuuden koko tuotoksen kasvavan vuosittain noin 1,5 prosenttia vuosina 2019-2021. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaan koko teollisuuden tuotanto kasvoi kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 2,4 prosenttia viimevuotisesta. EU:ssa tuotanto supistui keskimäärin 0,6 prosenttia.

Suomessa sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kohosi kuluvan vuoden tammi-syyskuussa peräti 13 prosenttia vuodentakaisesta. Tuotantolukuihin sisältyy myös palveluja ja globaalia tuotantoa. EU:ssa tuotantomäärä jäi samaan aikaan keskimäärin yli kaksi prosenttia edellisvuotista pienemmäksi.

– Suomessa tehtyjen työtuntien määrä vähenee sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa hieman vuosina 2020-2021 ja arvonlisäyksen määrä nousee eli työn tuottavuus kasvaa selvästi, toteaa tutkija Birgitta Berg-Andersson

Metallien jalostuksessa tuotanto väheni Suomessa tammi-syyskuussa 6 prosenttia vuodentakaisesta, EU:ssa keskimäärin kolme prosenttia. Kaasuputkitoimitusten ansiosta viennin määrä Suomessa kuitenkin kohosi tammi-elokuussa peräti 14 prosenttia viimevuotisesta. Koneiden ja laitteiden valmistus lisääntyi tammi-syyskuussa runsaat kolme prosenttia ja metallituotteiden vajaat 5 prosenttia.

Uudenkaupungin autotehtaan tuotanto jää loppuvuonna suunniteltua pienemmäksi

Uudenkaupungin autotehtaan tuotanto jää lähikuukausina aiemmin suunniteltua pienemmäksi. Koko maailmassa henkilöautojen tuotanto on vähentynyt kuluvan vuoden alkupuoliskolla, Saksassa tuotanto supistui peräti 11 prosenttia.

EU-maissa valmistettujen henkilöautojen vienti Yhdysvaltoihin väheni seitsemisen prosenttia, ja niiden osuus viennistä oli liki 12 prosenttia.

Paperiteollisuuden tuotanto laski

Paperiteollisuuden tuotanto on tänä vuonna supistunut Suomessa selvästi enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Tammi-syyskuussa tuotanto putosi (kausitasoitettuna ja työpäiväkorjattuna) 3,5 prosenttia vuodentakaisesta, EU-maissa keskimäärin prosentin. Myös puutuoteteollisuuden vienti vähenee tänä ja ensi vuonna, kun rakentamisen kasvuvauhti Euroopassa hidastuu.

Kemianteollisuuden investoinnit nousevat tänä vuonna noin 1,4 miljardiin euroon ja valtaosa alan investoinneista on tuotantokapasiteetin korvaamista. Uusien tilausten arvo nousi hieman tammi-syyskuussa ja koko kemianteollisuuden tuotoksen odotetaan kasvavan runsaat kaksi prosenttia tänä vuonna ja prosentin ensi vuonna.

Elintarviketeollisuuden vienti Venäjälle kasvoi jälleen

Elintarviketeollisuuden vienti Venäjälle on tänä vuonna noussut tuntuvasti, vaikka Venäjä suojaa yhä tuotantoaan elintarvikkeiden tuontikielloilla. Eniten vietiin valmistettua kotieläinrehua.

Rakentamisen kasvu pysähtyy pariksi vuodeksi asunto- ja liikerakentamisen supistumisen vuoksi, joten myös työvoiman käyttö rakennuksilla alenee. Alan yritykset säilyttävät silti hyvän kannattavuuden.

Kaupan alan kasvu on kokonaisuudessaan tänä vuonna hyvin hidasta, vähittäiskaupassa kehitys on muuta kauppaa parempaa. Ensi vuonna kasvu hieman piristyy.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvu on hidastumassa, mutta huoneenkäyttöasteen kasvu ja yöpymisten hintojen nousu tukevat investointeja. Matkailijaryhmistä eniten ovat lisääntyneet venäläisten ja kiinalaisten matkailijoiden yöpymiset.

Toimialakatsaus 2/2019 perustuu Etlan Suhdanne-vuosikirjassa julkaistuihin toimialaennusteisiin ja sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: teknologiateollisuus, metsäteollisuus, kemian- ja elintarviketeollisuus, rakennusaineteollisuus, rakentaminen sekä yksityinen palvelusektori.

Lisätietoja:

Teollisuus: Tutkija Birgitta Berg-Andersson, ETLA p. 044-465 0153, birgitta.berg-andersson@etla.fi

Palvelut: Tutkija Ville Kaitila, ETLA p. 050-410 1012, ville.kaitila@etla.fi

Ennustepäällikkö Markku Lehmus, ETLA p. 044-549 8455, markku.lehmus@etla.fi