BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2019 Tutkimus päättyi: 2023 Tutkimusta sponsoroi: Business Finland

Tutkimuksesta vastaa:

BRIE-ETLA 2019-2022

BRIE-ETLA 2019-2022

Shaping the Future in the Era of Intelligent Tools: AI and Beyond

Tietotekniikka on viime vuosikymmenien aikana ohjannut yhteiskunnan kehitystä ja talouskasvua. Jatkuva digitalisoituminen on mahdollistanut yksilöille ja organisaatioille älykkäiden työkalujen hyödyntämisen enenevissä määrin, mikä on johtanut aika ajoin häiritseviin muutoksiin markkinoilla, liiketoimintamalleissa, työpaikoilla ja sosiaalisissa sopimuksissa. Nopea kehitys on kaiken kaikkiaan ominaista tieto- ja viestintätekniikan alalle.

Tieto- ja viestintätekniikan ja yhteiskunnan huomion keskittyminen viimeisimpiin odotettuihin häiriöihin voi siirtyä nopeasti yhdestä teknologiailmiöstä toiseen. Esimerkiksi tekoälyä – vaikka se on kiistatta kuuma aihe tämän päivän keskustelussa – hädin tuskin julistettiin digitaalisen muutoksen kaikkein läpäisivämmäksi katalysaattoriksi kolme vuotta sitten. Samoin on todennäköistä, että seuraavan kolmen vuoden aikana uudet paradigman muutokset tapahtuvat häiritsevän teknologian kehityksen maisemassa.

Tutkimuksen mukaan koneoppimisen ja syväoppimisen aikakausi tekoälyn häiriöissä on päättymässä. Tutkijat eivät ole kyenneet pääsemään yksimielisyyteen, mikä teknologinen kehitys tulee nousemaan huomion keskipisteeksi tekoälyn jälkeen. Lisäksi tämän kehityksen kannalta välttämättömiä keskeisiä alustoja, liiketoimintamalleja tai älykkäitä työkaluja ei ole vielä tunnistettu.

Suurimmassa osassa nykyisissä yhteiskunnallisissa analyyseissä käytetään kapeaa perspektiivinäkymää analysoimalla historiallista mikro- tai makrotaloudellista dataa. Uuden kehittyvän teknologian tapauksessa tarvitaan kuitenkin moniulotteista ja monitieteistä tutkimusta, jotta ymmärretään teknologian häiriöiden taustalla olevia monimutkaisia sosioekonomisia mekanismeja ja miten parhaiten navigoidaan yrityksiä ja maita teknologian aiheuttamien äärimmäisten turbulenssien aikana.

BRIE-ETLA 2019-2022 on suunniteltu tämän ajattelutavan pohjalta, ja hanke pitää sisällään poikkitieteellisen ryhmän ja joukon tutkimuslähestymistapoja, jotka vaihtelevat kvalitatiivisesta analyysista ja tapaustutkimuksesta aina kuvaavaan analyysiin ja tiukkoihin ekonometrisiin tutkimuksiin. Hyödyntämällä meneillään olevia tekniikan suuntauksia ja niiden vaikutuksia sekä tutkimalla tekniikoiden, työtehtävien, yritysten ja organisaatiokäytäntöjen monitieteistä tutkimusta jopa mikro-mikrotasolla, projekti pystyy käynnistämään näyttöön perustuvan keskustelun ja ekstrapoloimaan makrovaikutukset, jotka ovat kaukana perinteisistä analyyseistä.

Tämän kehityksen ja sen tekijöiden valottaminen on olennaisen tärkeää politiikan ja strategian kannalta tulevina vuosina. Ilman ymmärrystä siitä, mihin muuttuva teknologiamaisema on menossa, ei ole selkeää näkemystä siitä, kuinka Suomen tulisi muokata älykkäitä työkalujaan ja innovaatioympäristöjään platformisoinnin edistämiseksi ja kilpailuedun varmistamiseksi tulevaisuudessa. Ymmärrys siitä, kuinka älykkäitä työkaluja voidaan käyttää työllisyyden ylläpitämiseksi ja osaamisen lisäämiseksi globaalisti kilpailukykyisissä yrityksissä, on tärkeä panos liiketoiminta- ja politiikkakeskusteluihin maailmanlaajuisesti.

Muita hankkeen julkaisuja

Alla oleva video esittelee seuraavan sukupolven alustoja, joita BRIE-ETLA -projekti tutkii.

 

 

Hankkeen teemoja käsitellään myös Alustatalouden F&M -podcastissa, jonka kolmas kausi käynnistyi 6.10.2022. Kolmas tuotantokausi on osa BRIE-ETLA -hanketta ja tuotantokauden on tuottanut Jaksomedia.

 

Kaksi ensimmäistä tuotantokautta podcast tunnettiin nimellä Alustatalouden faktat ja myytit.

Hankkeen aiheita käsitellään seuraavissa jaksoissa:

Jakso 6: Onko Eurooppa häviämässä alustataloussodan Kiinalle ja USA:lle?

Jakso 9: Alustatalouden ABC – 5 asiaa, joita et vielä tiedä alustataloudesta

Jakso 10: Mihin tekoäly ja sen supervoimat pystyvät?

Jakso 14: Dataa omasta kropasta – voisiko terveys- ja urheiludataa yhdistää tehokkaammin

Jakso 16: Kohti virtuaalisten alustojen maailmaa

Brie-Etlaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita:

Cutolo, D. & Kenney, M. 2020. Platform-Dependent Entrepreneurs: Power Asymmetries, Risks, and Strategies in the Platform Economy | Academy of Management Perspectives

Nitzberg, M., Seppälä, T. & Zysman, J. 2019, The Hype Has Eclipsed the Limitations of Third-wave Artificial Intelligence in BRIE Technology Briefing and Working Paper Series.

Mattila, J. & Seppälä, T.: Quantum computing is coming – will cybersecurity be compromised? (Etla column)

Cioffi, J. W., Kenney, M. F., & Zysman, J. 2022. Platform power and regulatory politics: Polanyi for the twenty-first century. New Political Economy, 1-17.

Ciarli, T., Kenney, M., Massini, S., and Piscitello, L. 2021. Digital technologies, innovation, and skills: Emerging trajectories and challenges. Research Policy. 50(7), 104289.

Jia, K. and Kenney, M. 2021. The Chinese platform business group: an alternative to the Silicon Valley model? Journal of Chinese Governance 7(21): 1-23.

Cutolo, D., Hargadon, A. and Kenney, M. 2021. Competing on platforms: Recognizing and navigating the risks. Sloan Management Review (March), 1-8.

Kenney, M., Bearson, D., and Zysman, J. 2021. The Platform Economy matures: Exploring and measuring pervasiveness and power. Socio-Economic Review 19(4): 1451–1483.

Kenney, M. and Zysman, J. 2021. Covid-19 and the increasing centrality and power of platforms in China, the USA, and beyond. Management and Organization Review 16(4), 747-752.

Bearson, D., Kenney, M., and Zysman, J. 2020. Measuring the impacts of labor in the platform economy: New work created, old work reorganized, and value creation reconfigured. Industrial and Corporate Change. 1-28.

Kenney, M., Zysman, J., & Bearson, D. 2020. Transformation or structural change? What Polanyi can teach us about the Platform Economy. Sociologica, 14(3), 227-240.

Kenney, M. and Zysman, J. 2020. The Platform Economy: Restructuring the space of capitalist accumulation. Cambridge Journal of Regions, Economy, and Space 13(1): 55-76.

Tutkimuksesta vastaa:

Palmroth MinnaTapio JenniSoucek AlexanderPerrels AdriaanJah MoribaLönnqvist MaijaNikulainen MikkoPiaulokaite ViktorijaSeppälä TimoVirtanen Jenni
Tutkimuksen puitteissa tehdyt julkaisut