Teknologiajättien yrityskauppojen valvontaa tehostettava

Tiivistelmä

Suurten, globaalien teknologiayritysten yritysostoilla voi olla haitallisia kilpailuvaikutuksia. Tutkimuksemme viittaa siihen, että teknologiajättien yritysostot vähentävät uusien yritysten markkinoille tuloa ja niiden saamia pääomasijoi-tuksia. Yrityskauppavalvonnan osalta EU:n lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että globaalien teknologiajättien kilpailua vääristäviin yritysostoihin voidaan puuttua silloinkin, kun ostokohteiden liikevaihto on verrattain pieni. Yritys-kauppojen markkinavaikutusten arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, onko ostokohteen innovaatioilla potentiaalia haastaa tulevaisuudessa ostaja sen markkinoilla.

Lisätietoja tutkimuksesta Business Finlandin sivuilta.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Päiväys
24.09.2021
Julkaisija / sarja
Business Finland Policy Brief No. 1/2021.
Sivuja
4
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
www.businessfinland.fi