Global Supply Chains, Value Added and Production Intensity: Case Semiconductors

Holmström HaraldKenney MartinSeppälä Timo

Abstract

Semiconductor chips and their production are foundational for future innovation, future developments of digitalization, and economic prosperity. However, the role of production when discussing who is creating and capturing value across different industrial supply chains has often been underestimated. In this report, we analyze the distribution of the value added in the semiconductor supply chain. Value added analysis is insufficient on its own to understand the importance of production; therefore, we also examine the share of operating profits that has been reinvested in the growth of tangible and intangible assets. Based on value added and reinvesting cycle analysis, we discuss production intensity, and we draw conclusion regarding how important production is for different supply chains and industries.

Globaalit toimitusketjut, jalostusarvo ja tuotannon merkitys: Case puolijohdeteollisuus

Tiivistelmä

Puolijohteista valmistetut sirut ovat perusta digitalisaation edistymiselle, monille tulevaisuuden innovaatioille ja siten myös talouskehitykselle. Toisaalta viimeaikaisessa keskustelussa valmistuksen roolia arvonlisän tuottajana on usein aliarvioitu, eikä sitä kuvaavaa arvoketjuanalyysiä puolijohdeteollisuudesta ole aikaisemmin toteutettu. Tässä raportissa analysoimme arvonlisän jakautumista puolijohdeteollisuuden toimitusketjussa eri toimijoiden kesken. On huomioitava, että arvonlisä ei yksinään riitä kuvaamaan valmistuksen merkitystä. Osoittaaksemme valmistuksen merkitystä laskemme arvonlisän lisäksi, kuinka suuri osa ja kuinka nopeasti yritysten liikevoitoista investoidaan takaisin yrityksen aineellisen ja aineettoman pääoman kasvuun. Edellä mainittujen laskelmien pohjalta teemme johtopäätöksiä valmistuksen merkityksestä arvoketjun eri toimijoiden osalta ja laajemmin puolijohdeteollisuudessa.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 113
Päiväys
11.05.2021
Avainsanat
Puolijohdeteollisuus, Arvoketju, Jalostusarvo, Arvonluonti, Valmistus, Aineellinen pääoma
Keywords
Semiconductor industry, Value chain, Value added, Value creation, Manufacturing, Tangible assets
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L16, L22, L23, L63
Sivuja
14
Kieli
Englanti