Do Grocery Feedback Systems Enabling Access to Past Consumption Impact Individual Food Purchase Behavior?

Koski HeliKuikkaniemi KaiPantzar Mika

Abstract

This article empirically explores whether and how providing consumers with detailed access to their past food purchase data at different levels of aggregation affects their subsequent food purchase behavior. We employ unique data covering more than 84,000 quarterly observations on Finnish consumers’ purchases of various food items from August 2018 to January 2021, as well as their usage of a digital application that provides past purchase data.

The data indicate that a digital feedback application that provides consumers with detailed visual and numerical information about their past food item purchases, including both monetary and health-related measures, can impact their future purchase patterns. We find apparent food item-specific and sex-, age- and household-type-specific differences in the ways that the usage of digital feedback applications affects consumers’ food purchase patterns.

We find that the feedback system’s usage had the most noticeable and comprehensive impact on the purchase of fruit and vegetables, which was its most promoted and salient feature and provided more detailed purchase information than that for any other food category since the launch of the feedback system. Our empirical findings thus indicate that information salience does matter.

Vaikuttavatko kuluttajan ruokaostohistoriasta kertovat palautejärjestelmät ostokäyttäytymiseen?

Tiivistelmä

Tutkimuksemme tarkastelee ainutlaatuisen aineiston valossa sitä, miten kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu heidän tarkasteltuaan aiempaa ostohistoriaansa digitaalisen palvelusovelluksen kautta. Aineisto kattaa
yli 84,000 neljännesvuositason havaintoa suomalaisten kuluttajien elintarvikeostoista elokuusta 2018 tammikuuhun 2021 sekä kuluttajien Omat ostot -palvelusovelluksen käyttömääriä koskevia tietoja. Omat ostot -palvelu antaa kuluttajille yksityiskohtaista visuaalista ja euromääräistä tietoa heidän aiempien ruokaostostensa määrästä tuotekategorioittain.

Löydämme palvelun käytön vaikutuksissa kuluttajien ostokäyttäytymiseen sekä tuotekategoriakohtaisia että kuluttajien sukupuoleen, ikään ja kotitaloustyyppiin liittyviä eroja. Omat ostot -palvelun käyttö lisäsi eniten, pienemmillä viiveellä palvelun käyttöönoton jälkeen ja eri käyttäjäryhmien osalta laajimmin kuluttajien hedelmä- ja vihannesostosten määrää. Hedelmät ja vihannekset on ollut Omat Ostot -palvelun käyttöönotosta alkaen mainostettu, näkyvin ja tarkinta ostohistoriatietoa sisältävä tuotekategoria.

Aineistoanalyysiin perustuvat löydöksemme viittaavat vahvasti siihen, että tuoteryhmäkohtaisella näkyvyydellä (salience) kuluttajan ostohistoriaa koskien on vaikutusta tulevaan ostokäyttäytymiseen.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 103
Päiväys
18.04.2023
Avainsanat
Käyttäytymistaloustiede, Kuluttajakäyttäytyminen, Rajoitettu rationaalisuus, Näkyvyys (salience), Ruokaostot, Digitaaliset palautejärjestelmät, Tuuppaus
Keywords
Behavioral economics, Consumer choice, Bounded rationality, Salience, Food purchases, Digital feedback applications, Nudging
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
D12, D83, D9, O33
Sivuja
26
Kieli
Englanti