Renewal of Companies Through Product Switching

Kuosmanen NataliaValmari Nelli

Abstract

The past few decades have witnessed a slowdown in productivity growth in many advanced economies, including Finland. Against this backdrop, this study investigates product switching in Finnish manufacturing firms during the period of 2009–2019. The findings indicate a growing trend towards specialization, with more firms focusing on a single product. In general, product diversity has decreased over time. Multi-product firms and those with diverse output tend to be larger in terms of value added, sales, and employment. Additionally, these firms are also more likely to export their products compared to single-product firms. While single-product firms outperform multi-product firms in productivity, the study shows that product diversity is positively related to productivity. Furthermore, the study demonstrates that there is a positive relationship between product scope expansion and contraction and an increase in firm size, as compared to firms where product scopes remain unchanged. These findings suggest that product switching is closely related to the economic outcomes of Finnish manufacturing firms.

Yritysten uudistuminen tuotevalikoiman muutoksilla

Tiivistelmä

Tuottavuuskasvu on viime vuosikymmeninä hidastunut useissa kehittyneissä talouksissa, mukaan lukien Suomessa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tuotevalikoimien muutoksia suomalaisissa teollisuusyrityksissä vuosina 2009–2019. Kyseisenä ajanjaksona monituoteyritysten osuus niin yrityksistä kuin teollisuuden arvonlisän tuottajana on laskenut. Myös yleisemmin mitattuna yritysten sisäinen tuotannon monipuolisuus on vähentynyt. Monituoteyritykset ovat suurempia myynnin, arvonlisän ja työntekijöiden määrässä mitattuna ja todennäköisemmin vievät tuotteitaan ulkomaille. Arvioidemme mukaan yksituoteyritykset ovat monituoteyrityksiä tuottavampia, mutta tuotannon monipuolisuuden huomioiminen yleisemmin osoittaa positiivisen yhteyden tuottavuuden ja tuotannon monipuolisuuden välillä. Löydämme lisäksi, että sekä tuotevalikoimaansa laajentavissa että supistavissa yrityksissä kasvu on suurempaa kuin niissä yrityksissä, joissa tuotevalikoiman koko säilytetään ennallaan. Tulostemme mukaan tuotevalikoiman muutokset ovat läheisesti yhteydessä suomalaisten teollisuusyritysten taloudellisiin lopputulemiin.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Innovaatiovetoisia polkuja talouskasvuun
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Working Papers 104
Päiväys
21.04.2023
Avainsanat
Teollisuusyritykset, Monituoteyritykset, Tuotevalikoiman muutos
Keywords
Manufacturing firms, Multi-product firms, Product switching
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
D22, D24, L11, L25, O14
Sivuja
36
Kieli
Englanti