Miten tuotevalikoiman muutokset vaikuttavat yritysten kasvuun: webinaaritallenne

Yritysten uudistuminen tuotevalikoimaa kehittämällä voi edistää teollisuusyritysten kasvua, ilmenee tuoreesta Etlan laatimasta tutkimuksesta. Tuotevalikoimaansa muuttavat yritykset kasvattavat tuotantoaan enemmän kuin ne yritykset, joissa tuotevalikoiman muutoksia ei tehdä lainkaan. Tutkimuksen tuloksia syvennettiin julkistuswebinaarissa 21.huhtikuuta.

Tuottavuuskasvu on viime vuosikymmeninä hidastunut useissa kehittyneissä talouksissa, myös Suomessa. Tuottavuustutkimuksissa on keskitytty paljon yritysten markkinoille tuloon ja sieltä poistumiseen sekä tuotannontekijöiden kohdentumiseen eri yritysten välillä. Yritysten on kuitenkin mahdollista uusiutua myös tuotevalikoimaansa kehittämällä eli poistamalla valikoimasta nykyisiä tuotteitaan tai lisäämällä täysin uusia.

Tuore Etla-tutkimus onkin selvittänyt suomalaisyritysten tekemiä muutoksia tuotevalikoimiinsa ja sen vaikutuksia yritysten kasvuun. Tulosten mukaan tuotevalikoimiaan muuttaneet yritykset ovat kasvattaneet tuotantoaan verrattuna yrityksiin, jotka eivät ole tehneet muutoksia lainkaan.

Tutkimus on osa laajempaa monivuotista tutkimushanketta, jota rahoittaa Business Finland. Tuloksia käsiteltiin syvemmin julkistuswebinaarissa perjantaina 21.huhtikuuta. Webinaari järjestettiin Etlan ”etästudiolta” eli neuvotteluhuoneesta.

Ensin monivuotista hanketta ja tutkimusteemaa esitteli Roomasta etäyhteyden välityksellä Etlan tutkimusjohtaja ja koko tutkimushankkeen vetäjä Heli Koski. Julkaistun tutkimuksen tuloksia kävivät sen jälkeen läpi Etlan tutkimuspäällikkö Natalia Kuosmanen ja tutkija Nelli Valmari. Tämän jälkeen kuultiin vielä kaksi kommenttipuheenvuoroa: finanssineuvos Markku Stenborgilta valtiovarainministeriöstä ja Tampereen yliopiston työelämäprofessorilta sekä VATT:n johtavalta tutkijalta Marita Laukkaselta.

Tilaisuuden juonsi Etlan viestintäjohtaja Tytti Sulander.

Tutkimuksesta vastasivat Etlan tutkija Nelli Valmari (vas.) ja tutkimuspäällikkö Natalia Kuosmanen.

 

Puheenvuorot videolla:
01:47 Heli Koski
06:50 Natalia Kuosmanen
13:18 Nelli Valmari
21:20 Markku Stenborg
27:42 Marita Laukkanen

Liitteet

Natalia Kuosmasen ja Nelli Valmarin esitysdiat 21.4.2023

Lataa