Suomi tarvitsee uudistuvia yrityksiä tuottavuuden vauhdittamiseksi – yritysten uudistuminen tuotevalikoimaa kehittämällä voi edistää teollisuusyritysten kasvua

Tuotevalikoimaansa muuttavat yritykset kasvattavat tuotantoaan enemmän kuin ne yritykset, joissa tuotevalikoiman muutoksia ei tehdä lainkaan. Tämä ilmenee tuoreesta Etla-tutkimuksesta, jossa on selvitetty suomalaisyritysten tekemiä muutoksia tuotevalikoimiinsa. Yritykset voivat uudistaa tuotevalikoimaansa joko lisäämällä uusia tai poistamalla valikoimista nykyisiä tuotteita. Eniten tuotevalikoimiaan muuttavat tutkimuksen mukaan suuret, tuottavat ja korkeamman hintatason yritykset.

Tuottavuuskasvu on viime vuosikymmeninä hidastunut useissa kehittyneissä talouksissa, myös Suomessa. Aiemmat tuottavuustutkimukset ovat keskittyneet yritysten markkinoille tuloon ja poistumiseen sekä tuotannontekijöiden kohdentumiseen yritysten kesken. Yksi vähemmälle huomiolle jäänyt tutkimusalue on jatkavien yritysten tuotevalikoiman kehittäminen.

Tänään julkaistussa Etla-tutkimuksessa Renewal of Companies Through Product Switching (Etla Working Papers 104)” tarkastellaan tuotevalikoimien muutoksia suomalaisissa teollisuusyrityksissä vuosina 2009–2019. Tulokset osoittavat, että tuotevalikoimaansa muuttavissa yrityksissä kasvu on suurempaa kuin niissä yrityksissä, joissa tuotevalikoiman koko säilytetään ennallaan. Tuotevalikoimiaan muutoksia, eli joko uusien tuotteiden lisäämistä tai nykyisten tuotteiden poistamista, tekevät erityisesti suuret, tuottavat ja korkeamman hintatason yritykset.

Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että vain yhteen tuotteeseen erikoistuneiden yritysten määrä kasvaa, kun samaan aikaan monituoteyritysten määrä vähentyy. Samalla myös yritysten sisäisen tuotannon monipuolisuus on vähentynyt.

– Tämä kehityskulku viittaa siihen, että yritysten erikoistuminen lisääntyy ja tuotevalikoima supistuu. On kuitenkin hyvä huomioida, että vaikka Suomessa monituoteyritysten määrä vähenee, kyseiset yritykset tuottavat edelleen suurimman osan alan arvonlisäyksestä, sanoo Etlan tutkija Nelli Valmari.

Monituoteyritykset ovat yleensä suurempia niin myynnin, työntekijöiden kuin arvonlisäyksen määrällä mitattuna ja todennäköisimmin myös vievät tuotteitaan ulkomaille. Sen sijaan yhteen tuotteeseen erikoistuneet yritykset ovat yleensä tuottavampia. Kuitenkin tuotevalikoiman monipuolisuudella on vahva positiivinen yhteys kaikkiin yrityksen taloudellisiin mittareihin, myös tuottavuuteen.

Jatkavien yritysten uudistuminen ja innovaatiot ovat tärkeitä tuottavuuskasvun edistämiselle ja kilpailukyvyn ylläpitämiselle. Tuotevalikoiman kehittäminen on yksi uudistumisen keino.

– Yritysten uudistuminen tuotevalikoimaa kehittämällä on jäänyt vielä vähäiselle tutkimuspohjalle Suomessa, vaikka nyt saamiemme tulosten perusteella tuotevalikoiman muutokset yrityksissä ovat läheisesti yhteydessä suomalaisten teollisuusyritysten taloudellisiin lopputulemiin. Suomi tarvitsee uudistuvia yrityksiä tuottavuuden vauhdittamiseksi, sanoo Etlan tutkimuspäällikkö Natalia Kuosmanen.

 

Nyt julkaistun tutkimuksen on rahoittanut Business Finland. Tutkimus on osa laajempaa monivuotista tutkimushanketta, jossa selvitetään uusia innovaatiovetoisia talouskasvun lähteitä. Hanketta vetää Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski.