tuottavuus

Service productivity, technology and organization – Converting theory to praxis

ICT ja palvelut. Näkökulmia tuottavuuden kehittämiseen

Allocation and industry productivity: Accounting for firm turnover

Suomen kilpailukykyongelman luonne

International Investment and Firm Performance: Empirical Evidence from Small Open Economies

Miten Suomessa toimivat ulkomaiset yritykset eroavat suomalaisessa omistuksessa olevista yrityksistä?