Palvelualoilla merkittävää vaihtelua digitalisaation käyttöönotossa – hotelli- ja ravintola-ala sekä kuljetus ja varastointi jääneet digissä jälkeen

Digitaalisten teknologioiden käyttöönotossa sekä hyödyntämisessä palvelualoilla on merkittävää vaihtelua, käy ilmi tuoreesta Etla-tutkimuksesta. Informaation ja viestinnän sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialat ovat vahvasti digitalisoituneita. Sen sijaan hotelli- ja ravintola-ala sekä kuljetus ja varastointi ovat jääneet digitalisaatiossa jälkeen. Tutkimus havaitsi vahvan positiivisen yhteyden digitalisaation ja liikevaihdon välillä.

Palvelualoilla tapahtuu digitalisaation myötä huomattavia muutoksia. COVID-19-pandemia vauhditti muutoksia entisestään pakottamalla yritykset maailmanlaajuisesti ottamaan nopeasti käyttöön digitaalisia työkaluja toiminnan ja asiakkaiden sitoutumisen ylläpitämiseksi.

Tänään julkaistussa Etla-tutkimuksessa ”Analyysi digitalisaatiosta ja yritysten menestyksestä Suomen yksityisillä palvelualoilla” (Etla Working Paper 117) tarkastellaan digitaalista muutosta ja sen yhteyttä yritysten taloudelliseen menestykseen Suomen yksityisellä palvelusektorilla vuosina 2015–2021. Digitalisaation hyödyntämistä ja digissä menestymistä tarkastellaan työn tuottavuuden, yrityksen koon, ulkomaisen omistuksen, kansainvälisen liiketoiminnan, markkinaosuuden sekä toimialan kautta.

Keskisuurilla ja suurilla yrityksillä sekä kansainvälisesti toimivilla yrityksillä on usein korkeampi digitalisaation taso verrattuna pienempiin ja paikallisesti toimiviin yrityksiin, mikä viittaa siihen, että resurssit ja globaali näkyvyys ovat ratkaisevassa roolissa digitaalisen muutoksen edistämisessä.

Niillä palvelualojen yrityksillä, jotka hyödyntävät monipuolisesti digitaalisia teknologioita, on jatkuvasti parempi taloudellinen menestyminen verrattuna yrityksiin, joiden digitaalinen painotus on pienempi. Palvelusektorilla tiedotuksen ja viestinnän sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialat ovat vahvasti digitalisoituneita.

Digitalisaatiossa muista jälkeen ovat puolestaan jääneet majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä kuljetus ja varastointi.

Digitalisaation ja tuottavuuden välillä on palvelualan yrityksissä myös havaittavissa positiivinen yhteys, mutta se on viime vuosien aikana heikentynyt, toteaa tutkimuksesta vastaava Etlan tutkimuspäällikkö Natalia Kuosmanen.

Tämä voi johtua siitä, että digitaalisten teknologioiden käyttöönotto kasvoi myös vähemmän tuottavillakin yrityksillä koronan aikana, tai pandemian aiheuttamista taloudellisista häiriöistä ylipäänsä, hän sanoo.

Kuosmasen mukaan lisätutkimusta tarvitaan digitalisaation pitkän aikavälin vaikutusten selvittämiseksi sekä parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi, jotta digitaalinen kehitys ylläpidetään palvelusektorilla.

Kaiken kaikkiaan panostukset digitalisaatioon ovat vähintäänkin suositeltavia palvelualojen yritysten kasvun ja tuottavuuden vauhdittamiseksi, Natalia Kuosmanen muistuttaa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin IT-käyttötutkimuksista, tilinpäätöksistä ja työllisyystilastoista yhdistettyä aineistoa, joka sisältää sekä työnantaja- että työntekijätiedot. Nyt julkaistu tutkimus on osa Business Finlandin rahoittamaa Palveluiden tuottavuutta digitalisaation kautta” -tutkimushanketta.

 

Kuosmanen, Natalia – Pajarinen, Mika – Heshmati, Almas: An analysis of digitalization and firm performance in Finland’s private service industries (Etla Working Paper 117).