Palveluiden tuottavuuden lisääminen digitalisaation avulla

Palveluiden tuottavuuden lisääminen digitalisaation avulla

Yksityinen palvelusektori on keskeinen tekijä Suomen taloudessa, sillä ala edistää merkittävästi sekä talouskasvua että työllisyyttä. Tällä hetkellä toimiala on merkittävässä murroksessa ja siihen vaikuttavat yrityssektorin ajankohtaiset muutosvoimat, joista yksi on nopeasti etenevä digitalisaatio. Muutokset muokkaavat alaa ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia niin kasvulle kuin innovaatioille.

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään muutoksen merkitystä yksityisellä palvelusektorilla sekä sen yhteyksiä tuottavuuteen ja muihin taloudellisiin tuloksiin. Hanke tarjoaa tutkimukseen pohjautuvia suosituksia, joiden avulla voidaan tehostaa tuottavuutta tietointensiivisissä palveluissa. Saatujen tulosten ja suositusten avulla voidaan edistää Suomen talouskasvua ja kilpailukykyä sekä tukea palveluyritysten kasvua.

Tällä tutkimushankkeella on kolme pääasiallista tavoitetta

  1. Tutkia digitalisaation merkitystä Suomen yksityisen palvelusektorin tuottavuudelle sekä analysoida viimeaikaisia trendejä ja taustalla olevia tekijöitä, jotka edistävät digitalisaatiota yritystasolla.
  2. Analysoida sektorin työvoiman ja pääoman kohdistumista digitalisaatioon ja muuttuviin markkinaolosuhteisiin sekä miten yritykset mukauttavat liiketoimintamallejaan.
  3. Tutkia ulkoistamisen roolia palvelusektorilla ja sen vaikutusta tuottavuuteen sekä ymmärtää alan muutosta mallinnuskehyksen avulla, jossa otetaan huomioon erilaiset tekijät, politiikat, markkinat sekä kilpailu.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Jönköpingin kansainvälisen kauppakorkeakoulun ja Oxfordin yliopiston kanssa.

Tutkimuksesta vastaa: