Koulutus ja osallistava kasvu
Tutkimusryhmä: Työmarkkinat ja koulutus Tutkimus alkoi: 2023 Tutkimus päättyy: 2027 Tutkimusta sponsoroi: Suomen Akatemia

Tutkimuksesta vastaa:

Koulutus ja osallistava kasvu

Koulutus ja osallistava kasvu

Hanke tuo uutta tietoa koulutusinstituutioiden kyvystä tukea osallistavan kasvun tavoitetta työn murroksen edetessä. Hanke keskittyy kahteen erilliseen teemaan koulutuksen roolista tulevaisuuden yhteiskunnan muokkaajana:

  • kuinka erilaiset koulutusmuodot ja -alat pystyvät tarjoamaan taitoja, jotka vastaavat työmarkkinoiden muuttuvia vaatimuksia ja
  • mikä on koulutusvalintojen vaikutus sosiaaliseen eriytymiseen.

Hanke hyödyntää luotettavia tutkimusasetelmia (luonnollisia koeasetelmia sekä satunnaistettuja kokeita) ja tuottaa uudenlaisia empiirisiä tuloksia aikuiskoulutusinvestointien kustannustehokkuudesta sekä ammatillisen koulutuksen kyvystä vastata osaamistarpeiden muutoksiin. Tutkimuksessa käytetään suomalaisia rikkaita rekisteriaineistoja, joiden avulla voidaan tuottaa uutta tietoa koulutuksen merkityksestä sosiaaliselle polarisaatiolle. Hanke tarjoaa uskottavia kausaalituloksia tulevaisuuden hyvinvoinnin ja yhteiskuntarauhan kannalta tärkeistä tutkimusteemoista.

Etlan tutkimuspäällikkö, KTT Hanna Virtaselle on myönnetty hankkeeseen neljän vuoden akatemiatutkijan rahoitus koulutuksen ja osallistavan kasvun -tutkimusaiheeseen. Hän aloittaa akatemiatutkijana syyskuussa 2023. Suomen Akatemian tutkijarahoitus on tarkoitettu erityisesti nopeasti urallaan edenneille ja kansainvälisesti verkostoituneille tutkijoille. Tärkeimmät kriteerit rahoituksen myöntämisessä ovat hakijan pätevyys sekä tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu. Lisäksi hakemuksia arvioidaan tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistamisen näkökulmasta.

Tutkimuksesta vastaa: