Education, Gender, and Family Formation

Virtanen HannaSilliman MikkoKuuppelomäki TiinaHuttunen Kristiina

Abstract

In response to the wide-ranging consequences of falling fertility rates, governments across high-income countries are considering how to increase rates of family formation. Despite significant scientific interest, there remains limited empirical evidence on how education shapes family choices across the life cycle. We study the effect of educational attainment on family formation using regression discontinuity designs generated by centralized admissions processes to both secondary and tertiary education in Finland. At both margins, admission to further education increases the probability that women form families – i.e. have children or find a partner. For men, our point estimates are near zero for all outcomes, and sometimes negative. These results contrast a common perception that educational attainment makes it harder for women to form families and men more attractive as potential partners. The positive effects on female fertility may be attributed to education improving the compatibility of work and family. Additionally, as higher-order skills are increasingly important in the labor market, and parental inputs are important in shaping these skills, these results align with the notion that education may make women more attractive as potential spouses.

Koulutuksen vaikutus perheen perustamiseen miehillä ja naisilla

Tiivistelmä

Syntyvyys on romahtanut ja aiheuttaa merkittäviä haasteita kaikkialla kehittyneissä maissa. Aiempi tutkimuskirjallisuus tarjoaa vähän uskottavaa näyttöä siitä, miten koulutus vaikuttaa perheen perustamiseen. Hyödynnämme tutkimuksessa toisen asteen ja korkeakoulutuksen sisäänpääsyrajojen luomaa tutkimusasetelmaa, joka mahdollistaa koulutuksen kausaalivaikutuksen arvioimisen sekä matalalla että korkealla koulutustasolla. Molemmissa tapauksissa pääsy jatkokoulutukseen lisää todennäköisyyttä siihen, että naiset perustavat perheen – eli saavat lapsia ja ovat parisuhteessa. Miesten kohdalla koulutustason nostamisen vaikutus on lähellä nollaa ja joidenkin tulemien osalta jopa negatiivinen. Nämä tulokset haastavat yleistä näkemystä, jonka mukaan koulutus vaikeuttaa perheen perustamista naisille, mutta auttaa miehiä löytämään parisuhteen. Naisille havaittu positiivinen vaikutus lasten saantiin voi selittyä sillä, että koulutus parantaa työn ja perheen yhteensopivuutta. Toisaalta aiempi tutkimus on osoittanut, että sosiaaliset taidot ovat yhä tärkeämpiä työmarkkinoilla ja vanhempien panos on merkittävä näiden taitojen muokkaamisessa. Tuloksemme voivat näin kertoa myös siitä, että koulutusta pidetään merkkinä kyvystä olla vanhempi ja että tällä on merkitystä erityisesti naisten kohdalla.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksista
Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON)
Koulutus ja osallistava kasvu
Tutkimusryhmät
Työmarkkinat ja koulutus
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Working Papers 116
Päiväys
06.02.2024
Avainsanat
Koulutus, Sukupuoli, Perheen perustaminen, Syntyvyys, Avoliitto, Avioliitto
Keywords
Education, Gender, Family formation, Fertility, Cohabiting, Marriage
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
J13, I26
Sivuja
46
Kieli
Englanti