Koulutus lisää lasten saamista naisilla, mutta ei vaikuta miehillä perheen perustamiseen

Koulutus lisää lasten saamista naisilla, mutta ei vaikuta perheen perustamiseen miehillä, käy ilmi tänään julkaistusta Etla-tutkimuksesta. Tulokset haastavat yleistä näkemystä, jonka mukaan koulutus voi vaikeuttaa perheen perustamista naisilla, mutta auttaa miehiä löytämään parisuhteen.

Syntyvyys on romahtanut ja aiheuttaa merkittäviä haasteita kaikkialla kehittyneissä maissa. Mahdollisia ratkaisuja etsittäessä huomio kiinnittyy usein matalasti koulutettuihin miehiin, joiden joukossa perheen perustaminen on vähäisintä sekä korkeasti koulutettuihin naisiin, joiden joukossa perheen ja työn yhteensovittamisen ajatellaan olevan haastavinta. Tutkimuskirjallisuus tarjoaa kuitenkin hyvin vähän uskottavaa tutkimusnäyttöä siitä, miten koulutus itseasiassa vaikuttaa perheen perustamiseen. Vähiten tietoa on juuri niistä ryhmistä, jotka ovat politiikkakeskustelun keskiössä.

Tänään julkaistussa tutkimuksessa Education, gender, and family formation (Etla Working Paper 116) on tutkittu koulutustason vaikutusta perheen perustamiseen. Tutkimuksessa hyödynnetään toisen asteen ja korkeakoulutuksen sisäänpääsyrajojen luomaa tutkimusasetelmaa, joka on mahdollistanut koulutuksen kausaalivaikutuksen arvioimisen sekä matalalla että korkealla koulutustasolla. Tutkimus on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa LIFECON-hanketta, ja se on toteutettu yhdessä Norjan kauppakorkeakoulun, Aalto-yliopiston sekä Laboren tutkijoiden kanssa.

Naisten kohdalla pääsy jatkokoulutukseen lisää lasten saamisen todennäköisyyttä molemmilla koulutusasteilla, mutta miehillä ei vastaava vaikutusta löydetä. Nämä tulokset haastavat yleistä näkemystä, jonka mukaan koulutus voi vaikeuttaa perheen perustamista naisilla, mutta auttaa miehiä löytämään parisuhteen. Tutkimushankkeen seuraavassa vaiheessa pyritään saamaan parempi ymmärrys siitä, mikä tuloksia selittää.

-Tutkimuksemme tulokset ovat todella yllättäviä. Erityisesti miehiä koskevat tulokset poikkeavat paljon aiemmin oletetusta. Aikaisempi kirjallisuus ei ole kuitenkaan kyennyt tutkimaan koulutuksen kausaalivaikutusta yhtä luotettavasti, toteaa Etlan tutkimuspäällikkö Hanna Virtanen.

 

Hanna Virtanen esittelee tutkimusta Demography Talks -webinaarissa tänään 6.2.2024 klo 14-15: Syntyvyys vajoaa – miten koulutus vaikuttaa lastensaantiin? Tallenne on nähtävissä Demography.fi -sivuilla kahden viikon ajan.

 

Virtanen, Hanna – Silliman, Mikko – Kuuppelomäki, Tiina – Huttunen, Kristiina: Education, gender, and family formation (Etla Working Paper 116)