Etlan vastaus Ylen kolumnisti Hiilamolle

Ylen verkkosivujen ja Ykkösaamun kolumnistina 6. helmikuuta kirjoittanut/puhunut Heikki Hiilamo https://yle.fi/a/74-20072746 esitti niin pitkälle meneviä väitteitä Etlan toiminnasta, että katsomme, että on välttämätöntä jo henkilöstömme ja työmme integriteetin puolesta vastata esitettyihin väitteisiin.

Etlan vastaus kokonaisuudessaan:

Heikki Hiilamon Ylen kolumnissaan tänään 6. helmikuuta esittämät väitteet Etlan toiminnasta ovat valheellisia. Tuomitsemme jyrkästi tutkijoidemme työn halveksunnan. Erityisen halventavaa on se, että Hiilamo esittää perusteettomia väitteitä tiedeyhteisön sisältä, selvin poliittisin syin. Vihreiden eduskuntavaaliehdokas ja puolueen jäsen on sosiaalipolitiikan tutkija, mutta verhoutuu professorin kaapuun ja väittää taloustieteellisiä suosituksiamme virheellisiksi ilman perusteluja.

Hiilamon kritisoiman, Etlan julkaiseman ”Suomen Pelastuspaketin” suositukset perustuvat tutkimuksiin, joihin olemme viitanneet sekä pelastuspaketissa (Etla – Muut julkaisut 10.1.2024: https://www.etla.fi/julkaisut/muut-julkaisut/muistioita-hallitukselle-suomen-pelastuspaketti/) että Etla-kolumnissamme Kangasharju ja Kuusi (2023): ”Veronkiristys voi myös heikentää julkista taloutta” 23.11.2023: https://www.etla.fi/ajankohtaista/kolumnit/veronkiristys-voi-myos-heikentaa-julkista-taloutta/

Kummeksumme myös Ylen journalistista prosessia, joka julkaisijana levittää mm. seuraavaa tutkimuslaitoksen työtä halventavaa viestiä kolumnistinsa kautta:

”… kyse on eliitin etujen lobbaamisesta, joka verhotaan tutkimusasiantuntemuksen valepukuun.”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on laajalti tunnustettu akateeminen taloustutkimuslaitos. Päätehtävämme on tuottaa kansainväliset tieteelliset kriteerit täyttävää riippumatonta ja objektiivista, avoimesti vertaisarvioitua akateemista taloustutkimusta. Yleensä toimintaamme on laajalti arvostettu siitäkin syystä, että päätöksenteon tueksi tarvitaan myös kotimaista, tutkimukseen perustuvaa tietoa. Laitostemme henkilöstöstä valtaosa on tohtorintutkinnon suorittaneita ja osa heistä hoitaa virkaa myös maamme eri korkeakouluissa professoreina, dosentteina ja luennoitsijoina.

Tutkijoidemme tieteellinen taso on kansainvälisesti arvostettua ja yhteistyökumppaneinamme on useita ulkomaisia yliopistoja ja korkeakouluja. Julkaisumme käyvät läpi normaalin tieteellisen arvioinnin. Tutkimushankkeitamme ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, Business Finland, ministeriöt, säätiöt, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja EU-komissio. Tärkeänä osana tutkimuslaitosten toimintaa tutkijat osallistuvat asiantuntijoina ministeriöiden ja muiden tahojen asettamiin työryhmiin, käyvät kuultavina eduskunnan valiokunnissa sekä pitävät esityksiä tieteellisissä kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa.

Tutkimuslaitoksena Etla antaa myös tutkimustietoon perustuvia politiikkasuosituksia ja laitosten tutkijat käyvät vapaasti yhteiskunnallista keskustelua, mutta sekään ei ole peruste leimata tutkimuslaitosta ”eliitin lobbaajaksi”.

Tutkijoitamme ja koko laitoksen henkilöstöä Hiilamon Ylellä esittämät väitteet paitsi loukkaavat, myös pöyristyttävät. Selvää on, että torjumme väitteet jyrkästi ja toivomme jatkossa vakaampaa harkintaa.

 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen puolesta,

Aki Kangasharju, toimitusjohtaja