Muistioita hallitukselle – Suomen pelastuspaketti

Tiivistelmä

Suomen on pienennettävä julkista sektoria sitä enemmän, mitä hitaampana talouskasvu jatkuu. Talouskasvu ei kuitenkaan piristy riittävästi ilman uusia toimia. Pitkän aikavälin kasvua tukevia toimia on vahvistettava. Rinnalle on rakennettava uusia toimia, jotka kiihdyttävät talouskasvua nopeammin. Näitä ovat yrittämisen ja ahkeruuden verotuksen keventäminen. Sikäli kun veronkevennykset heikentävät julkista taloutta lyhyellä aikavälillä, sitä voi kompensoida kiristämällä talouskasvua vähemmän haittaavia veroja.

 

Muistioita hallitukselle 2024 -työryhmän jäsenet:
Jyrki Ali-Yrkkö (Etlan tutkimusjohtaja)
Aki Kangasharju (Etlan toimitusjohtaja)
Heli Koski (Etlan tutkimusjohtaja)
Emmiliina Kujanpää (EVAn johtava veroasiantuntija)
Tero Kuusi (Etlan tutkimusjohtaja)
Päivi Puonti (Etlan ennustepäällikkö)
Olli Ropponen (Etlan tutkimuspäällikkö)
Petri Rouvinen (Etlan tutkimusneuvonantaja)

Julkaisun tietoja

Päiväys
10.01.2024
ISBN
978-951-628-764-8 (PDF)
Sivuja
16
Kieli
Suomi