Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset

Kalmbach AinoKarhunen HannuOllikainen Jani-PetteriSuhonen TuomoVirtanen Hanna

Tiivistelmä

Tämä raportti kuvailee rekisteriaineistojen valossa kaksoistutkinnon suorittaneita, kaksoistutkinnon suorittamisen yhteyttä myöhempiin koulutus- ja työmarkkinatulemiin, sekä selvittää vuosina 1992–2001 toteutetun nuorisokokeilun vaikutuksia.

Kaksoistutkintoja suoritettiin vuonna 2020 noin 1 700 kappaletta. Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat todennäköisemmin naisia sekä iältänsä että peruskoulun 9-luokan lukuaineiden arvosanojen valossa lähempänä keskimääräistä ylioppilasta kuin ammattitutkinnon suorittanutta henkilöä.

Kaksoistutkinnon suorittaneet suorittavat vähemmän todennäköisemmin korkeakoulututkinnon, ja ansaitsevat vähemmän 35-vuotiaana ylioppilastutkinnon suorittaneisiin verrattuna. Vain ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin verrattuna kaksoistutkinnon suorittaneet suorittavat todennäköisemmin korkeakoulututkinnon ja yli kaksi toisen asteen tutkintoa. Kaksoistutkinnon suorittaneiden tulot ylittävät ammatillisen koulutuksen suorittaneiden tulot 26–28-vuotiaana.

Nuorisoasteen kokeilu lisäsi eri koulumuotojen yhteistoimintaa ja opintojen valinnaisuutta. Tulosten perusteella kokeilu vaikutti pääasiassa miesten koulutusvalintoihin. Uudistuksen lisäsi miesten hakeutumista lukioon ja vähensi ammatillisen tutkinnon sekä kaksoistutkinnon suorittamista 20 ikävuoteen mennessä. Tarkastelussa ei havaita vaikutuksia miesten tai naisten työllisyyteen tai tuloihin.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2024:17.

Alternative Pathways to Complete an Upper Secondary Education

Abstract

This report uses register data to describe individuals who have completed a dual qualification from upper secondary education, how this dual qualification is associated with subsequent educational and labor market outcomes and examines the effects of the youth experiment conducted between 1992 and 2001.

In 2020, approximately 1,700 dual qualifications were completed. Those who completed a dual qualification are more likely to be female and, in terms of age and the grades in last grade of basic education, closer to the average matriculation examinee than to a person who has completed a vocational qualification.

Compared to those who have completed only a matriculation examination, those with a dual qualification are less likely to complete a higher education and earn less by the age of 35. Compared to those who have completed only vocational education, individuals with a dual qualification are more likely to complete a higher education degree and their incomes exceed that of those with vocational education by the age of 26–28.

The youth experiment increased cooperation between schools and the elective nature of studies. The reform increased men’s enrollment in upper secondary school and decreased the completion of vocational qualifications and dual qualifications by the age of 20. No effects on labor market outcomes for men or women were observed in the examination.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2024:17.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Päiväys
20.05.2024
Avainsanat
Toisen asteen koulutus, Ammatillinen koulutus, Lukiokoulutus
Keywords
Upper Secondary Education, Vocational education
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2024:17
Sivuja
110
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
urn.fi