Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset
Tutkimusryhmä: Työmarkkinat ja koulutus Tutkimus alkoi: 2023 Tutkimus päättyy: 2024 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset

Toisen asteen koulutuksen suorittamistapojen vaikutukset

Suomessa toisen asteen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa sekä yleissivistävä ylioppilastutkinto että ammatillinen tutkinto. Ne voidaan suorittaa joko peräkkäin tai rinnakkain yhdistelmätutkintona. Yhdistelmätutkinnon suorittamisen vaikutukset opiskelijoiden koulutus- ja työmarkkinatulemiin sekä julkiseen talouteen ovat kuitenkin epäselvät. Yksilötason vaikutukset voivat riippua myös siitä, verrataanko yhdistelmätutkinnon suorittaneiden tulemia perusasteen varassa olevien, pelkän ammatillisen tai yleissivistävän tutkinnon suorittavien vai peräkkäisten tutkintojen suorittajien tulemiin.

Vertailukelpoista kansainvälistä tutkimusta aiheesta on saatavilla niukasti. Eri maiden instituutiot poikkeavat huomattavasti toisistaan, minkä vuoksi Suomen yhdistelmätutkintoihin suoraan verrattavissa olevaa aiempaa tutkimusta ei ole nykyisellään saatavilla päätöksenteon ja kehittämisen tueksi.

Tämä tutkimushanke muodostaa kokonaisvaltaisen ja luotettavan arvion yhdistelmätutkinnon suorittamisen vaikutuksista. Hankkeessa huomioidaan oppilaiden valikoitumisesta eri suoritustapoihin johtuvat haasteet vaikutusarvioinnille. Valikoitumisharhaa pyritään minimoimaan kontrolloimalla oppilaiden taustaominaisuuksia, kuten aiempaa koulumenestystä, sekä hyödyntämällä vuosien 1992–2001 nuorisoasteen koulutuskokeilusta mahdollisesti syntyvää aika-alue -tason vaihtelua yhteistutkinnon suorittamisessa.

Etlan kanssa hanketta toteuttaa Työn ja talouden tutkimus Labore, joka vetää hanketta.

Tutkimuksesta vastaa: