Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot ja markkinalähtöiset ratkaisut

Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot ja markkinalähtöiset ratkaisut

Kestävä kehitys ja hiilineutraali yhteiskunta rakentuvat kiertotalouden uusien tuotteiden ja ratkaisujen varaan. Lisäksi kiertotalouden ratkaisujen odotetaan luovan myös uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Kiertotalouteen nojaavien markkinoiden syntyminen edellyttää kuitenkin ennakoitavia ja pitkäjänteisiä ohjauskeinoja, jotka mahdollistavat yritysten panostukset kiertotalouden investointeihin ja tuotekehitykseen. Taloustieteellistä tutkimusta aiheesta on kuitenkin vielä niukasti.

Tämän tutkimushankkeen päätavoitteena on tutkia kiertotalouden taloudellisia ohjauskeinoja ja markkinalähtöisiä ratkaisuja. Tutkimuksessa nojaudutaan taloustieteelliseen lähestymistapaan ja tilastoaineiston analyysiin. Hankkeessa edistetään tutkimusta kiertotalouden potentiaalista analysoimalla vaihtoehtoisia kiertotalouden ohjauskeinoja.

Tutkimuksessa saatu tieto tukee ajankohtaista kansallista ja EU-tason päätöksentekoa kiertotaloussiirtymästä. Hankkeen tutkimustieto tukee myös teollisuuden tavoitetta ottaa merkittävä rooli globaalissa kiertotaloussiirtymässä kehittämällä ja tarjoamalla kiertotaloutta mahdollistavia teknologiaratkaisuja ympäri maailmaa.

Tutkimuksesta vastaa: