Palvelut kansainvälisessä kilpailussa

Palvelut kansainvälisessä kilpailussa

Samaan aikaan kun palvelualojen merkitys kehittyneissä talouksissa on kasvanut, palveluyritykset ja palvelutoiminnot ovat enenevässä määrin tulleet alttiiksi kansainväliselle kilpailulle. Vaikka edelleen osa palvelutoiminnoista edellyttää paikallista läsnäoloa, osa palveluista voidaan tuottaa eri paikassa kuin ne kulutetaan. Keskeisenä mahdollistajana on ollut digitaaliteknologian kehittyminen.

Nykytietämys Suomen palvelualojen ja -toimintojen kansainvälistymisen laajuudesta ja kehityksestä on vajavaista. Usein havainnot perustuvat yksittäisiin yrityksiin tai toimialoihin. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa ajankohtainen ja kokonaisvaltainen tilannekuva palvelualojen ja -toimintojen kansainvälistymisestä ja niiden kehityksestä.

Hanke pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten palvelujen kansainvälinen kauppa eli tuonti ja vienti ovat Suomessa kehittyneet?
  • Miten Suomen palvelukauppa on kehittynyt verrattuna muihin maihin?
  • Missä määrin Suomessa käytettäviä palvelutoimintoja on tehty ulkomailla?
  • Miten yleistä on palvelutoimintojen ulkoistaminen tai siirtäminen konsernin sisäisesti Suomesta ulkomaille?
  • Mitkä yritysten ominaisuudet liittyvät siihen, että palveluyrityksestä tulee ulkomaisen yrityskaupan kohde?
  • Miten ulkomaiseen omistukseen siirtyneet palveluyritykset ovat kehittyneet yrityskaupan jälkeen?

Tutkimuksesta vastaa: