Palvelutuonti ja palvelujen siirrot ulkomaille

Tiivistelmä

Tulosten mukaan palvelujen tuonti Suomeen on kasvanut. Palvelujen osuus kokonaistuonnista on Suomessa varsin suuri verrattuna moniin muihin EU-maihin. Yritykset käyttävät muista maista tuotuja palveluja varsin paljon tuotantopanoksinaan eli välituotteina, sillä lähes puolet Suomen koko välituotetuonnista on nykyään palveluja. Näyttää siltä, että palvelujen siirrot ulkomaille ovat kuitenkin vähenemässä. Kun vuosina 2015–2017 noin 8,5 prosenttia suurista ja keskisuurista palveluyrityksistä oli siirtänyt toimintojaan ulkomaille, vuosina 2018–2020 osuus oli pienentynyt 6,4 prosenttiin.

Imports of Services and Offshoring

Abstract

According to our results the imports of services to Finland have increased. The share of services in total imports in Finland is relatively large compared to many other EU countries. Companies often use imported services as their intermediates, with services accounting for nearly half of the total intermediate imports. It seems that offshoring of services is declining. While in the years 2015–2017 approximately 8.5 % of large and medium-sized service companies offshored their operations abroad, in 2018–2020 the share had decreased to 6.4 %.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Palvelut kansainvälisessä kilpailussa
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 137
Päiväys
30.03.2023
Avainsanat
Palvelut, Kansainvälistyminen, Ulkoistus, Välituote, Ulkomaille siirto
Keywords
Service, Outsourcing, Offshoring, Internationalization, Intermediate good
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F14, L8
Sivuja
12
Kieli
Suomi