Työllisten maahanmuuttajien määrä on kasvanut Suomessa

Tiivistelmä

Työikäisen väestön väheneminen tarkoittaa useilla aloilla työntekijäpulan pahenemista. Tässä raportissa tarkastelemme ulkomaalaistaustaisten työllisyyden kehitystä sekä sen vaikutusta työmarkkinoihin ja julkiseen talouteen. Osoitamme, että ulkomaalaistaustaisten työllisten määrä ja heidän työllisyysasteensa Suomessa on noussut. Käymme myös läpi maahanmuuton talousvaikutuksia. Osoitamme, että vaikutukset riippuvat niin voimakkaasti maahanmuuttajien ominaisuuksista ja maahantulon ajankohdasta, että vaikutuksista ei voi tehdä yleispätevää johtopäätöstä. Osoitamme kuitenkin, että tietyillä aloilla kokoaikatyötä tekevät tuovat Suomen julkiseen talouteen enemmän verotuloja kuin synnyttävät tulonsiirtojen tarvetta, vaikka toimisivat näiden alojen alimmilla työehtosopimusten sallimilla palkkatasoilla.

The Number of Employed Immigrants Has Increased in Finland

Abstract

The decline of working age population makes it difficult to find employees. In this report we analyze the evolution of immigrant employment in Finland and the fiscal impact of immigration as well as the effect on the labor market. We show that the number of employed immigrants as well as immigrants’ employment rate in Finland has increased. We review the economic impacts of immigration. We show that the fiscal impact of immigration depends heavily on the characteristics of immigrants and the time of immigration and therefore no general conclusions can be made on the economic impact. However, we show that full-time employees pay more taxes than receive direct income transfers and therefore their direct fiscal impact is positive. This is true also for employees employed at the lowest pay grades in the collective agreements.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Raportit - Reports 136
Päiväys
08.03.2023
Avainsanat
Maahanmuutto, Työllisyys, Julkinen talous
Keywords
Immigration, Employment, Public finance
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
J61, E24
Sivuja
12
Kieli
Suomi