Ovatko globaalit arvoketjut muuttumassa?

Tiivistelmä

Yrityskyselyn perusteella globaalit arvoketjut ovat muuttumassa. Vaikka korona-aikana ennakoitiin suuria muutoksia, muutokset jäivät tuolloin varsin pieniksi. Sen sijaan vuoden 2022 alun jälkeen on tapahtunut jo selvempi muutos materiaalien ja osien hankinnassa. Niitä hankitaan aiempaa useammasta maasta. Koko talouden tasolla ei ainakaan tähän mennessä ole havaittavissa sitä, että yritykset olisivat suunnanneet hankintojaan enemmän kotimaahan. Viime vuosina koetut globaalien arvoketjujen häiriöt ovat joka tapauksessa osoittaneet, että niiden toimivuutta ei enää pidetä itsestäänselvyytenä.

Are Global Value Chains Changing?

Abstract

According to a company survey, global value chains are changing. Even though big changes were expected during the Covid period, the actual changes were quite small at the time. Instead, after the early 2022, more obvious change has already been in the sourcing of materials and parts. They are sourced from more countries than before. However, at least so far, at the aggregate level we do not observe that companies have directed their purchases to the home country more than before. In any case, the disruptions experienced in global value chains have shown that their functionality is no longer taken for granted.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 135
Päiväys
21.02.2023
Avainsanat
Arvoketju, Globaali, Globalisaatio, Toimitusketju, Yritys, Tuonti, Muutos
Keywords
Value chain, Global, Globalization, Supply chain, Company, Imports, Change, GVC
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F1, F14, F60, L23
Sivuja
16
Kieli
Suomi