Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG)

Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG)

Koronakriisi on paljastanut haavoittuvuuksia, joita ei aiemmin ole tunnistettu tai ainakaan niihin ei ole reagoitu. Yksi näistä koskee riippuvuutta äärimmilleen viritetyistä globaaleista arvoketjuista. Suomessakin on suljettu tilapäisesti tehtaita, koska joitain komponetteja ei ole saatu ostettua maailmalta. Koronakriisin aikana yritykset ovat joutuneet sopeutumaan täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Onkin tärkeä tietää, miten yritykset ovat uudistaneet toimintaansa ja millaisia pysyvämpiä vaikutuksia kriisistä seuraa. On myös tärkeä ymmärtää sitä, millainen resilienssi yrityksillä on shokkeja vastaan ja mitä politiikkatoimilla voitaisiin mahdollisesti tehdä sen parantamiseksi.

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa yritysten uudistumisesta ja resilienssistä päätöksentekijöiden käyttöön. Koronakriisin vaikutukset yrityksiin vaihtelevat: osa on joutunut pahoihin vaikeuksiin, jotkut puolestaan ovat hyötyneet ja niillä menee paremmin kuin koskaan. Hankkeen tuloksena syntyy uutta tietoa näistä erilaisista vaikutuksista ja siitä, miten yritykset ovat uudistuneet kriisin aikana.

Hankkeessa syntyy lisäksi uutta tietoa kansainvälisen kaupan ja globaalien arvoketjujen kohtaamista shokeista ja niiden vaikutuksista. Koronakriisi samoin kuin monet muutkin kriisit ovat luonteeltaan globaaleja. Ne tulevat Suomeen ulkoisina shokkeina, jolloin Suomen kaltaisen pienen avotalouden rooliksi jää sopeutua niihin.

Lisäksi hankkeessa analysoidaan Business Finlandin myöntämän korona-ajan kehitysrahoituksen vaikutuksia. Lopullisena tavoitteena on tuottaa näiden tulosten perusteella politiikkajohtopäätöksiä.

Tämä tutkimushanke koostuu seuraavista kolmesta osiosta:

  1. Yritysten uudistuminen koronakriisissä,
  2. arvoketjut, kansainvälisen kaupan shokit ja liiketoiminnan resilienssi sekä
  3. teknologia- ja politiikkatoimien vaikutus yritysten resilienssiin.

 

Etla toteuttaa hankkeen yhdessä VTT:n kanssa. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä Strathclyden yliopiston (Iso-Britannia), Luiss Universityn (Italia) and Lunds Universityn (Ruotsi) kanssa.

Tutkimuksesta vastaa:

Tutkimuksen puitteissa tehdyt julkaisut