Jobs, Workers, and Firms: Dissecting the Labour Market Effects of Finland’s COVID-19 Subsidy Program

Hirvonen JohannesKässi OttoRopponen Olli

Abstract

This paper examines the labour market impacts of Finland’s initial COVID-19 subsidy program, designed to mitigate the economic fallout of the pandemic. Utilising a novel and comprehensive dataset and a judge-leniency instrumental variables design, we analyse the effects of these subsidies at both the firm and worker levels.

Our findings reveal nuanced effects: the program increased the wage sum in the treated firms and decreased the risk of unemployment. On the other hand, the subsidies reduced labour productivity in treated firms, potentially hindering creative destruction. At the worker level, subsidised employees fared better in subsequent years than their non-subsidised counterparts, with slight increases in annual salaries and a higher likelihood of being employed. However, these workers were more likely to be employed in lower-productivity firms.

This paper contributes to our understanding of the implications of fiscal interventions during crises and provides critical insights for shaping future economic policies in similar contexts.

Business Finlandin koronahäiriörahoitusohjelman vaikutukset työpaikkoihin, työntekijöihin ja yrityksiin

Tiivistelmä

Tarkastelemme Business Finlandin koronahäiriörahoitusohjelman työmarkkinavaikutuksia. Hyödynnämme tutkimuksessa suomalaista yritys–työntekijä-aineistoa sekä ns. tuomari-instrumenttimuuttujatekniikkaa (”judge instrumental variables”) ja analysoimme tukien vaikutuksia yrityksiin ja toisaalta yritysten työntekijöihin. Tulostemme perusteella tukiohjelma lisäsi palkkasummaa tuetuissa yrityksissä sekä pienensi työntekijöiden työttömyysriskiä. Tukien vaikutus työn tuottavuuteen tuetuissa yrityksissä oli negatiivinen. Työntekijätasolla tarkasteltuna tuki nosti tuetuissa yrityksissä työskennelleiden työntekijöiden vuosipalkkoja ja vähensi työttömysriskiä. Kuitenkin tuetuissa yrityksissä työskennelleet työntekijät olivat todennäköisemmin työllistettyinä alhaisemman tuottavuuden yrityksissä vielä pandemian jälkeenkin. Tämä tutkimus edistää ymmärrystämme tukitoimien vaikutuksista kriisien aikana ja auttaa suunnittelemaan kustannustehokkaita tukitoimia tulevien kriisien varalle.

Katso myös Etla Muistio nro 130 Yritysten selviytymiskyky kriisien keskellä.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 111
Päiväys
14.12.2023
Avainsanat
Koronahäiriörahoitus, Yritystuet, Kriisirahoitus, COVID-19, Tuottavuus, Työttömyys
Keywords
Business Finland subsidy program, Crisis subsidies, COVID-19, Fiscal policy, Productivity, Unemployment
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
H25, H32, E24
Sivuja
32
Kieli
Englanti