Yritysten selviytymiskyky kriisien keskellä

Tiivistelmä

Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella -hankkeessa tutkittiin kolmea teemaa: yritysten selviytymiskykyä, kriisien vaikutuksia yrityksiin sekä kriisinkestävyyteen vaikuttavia politiikkatoimia. Tässä muistiossa on tehty yhteenveto tämän laajan hankkeen keskeisimmistä tuloksista ja niistä tehtävistä politiikkajohtopäätöksistä. Hanke toteutettiin Etlan ja VTT:n välisenä yhteistyönä.

Katso myös Etla Working Paper nro 111 Jobs, Workers, and Firms: Dissecting the Labour Market Effects of Finland’s COVID-19 Subsidy Program.

Companies’ Resilience in the Midst of Crises

Abstract

Company Resilience in the era of Globalization project looked at the following three themes: companies’ ability to survive, the impact of crisis on companies and policy instruments related to resilience. This brief presents the main findings and their policy implications. This project was carried out in cooperation between Etla and VTT.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 130
Päiväys
14.12.2023
Avainsanat
Globalisaatio, Kansainvälistyminen, Kriisi, Selviytyminen, Kriisinkestävyys
Keywords
Globalization, Internationalization, Crisis, Survival, Resilience
ISSN
2323-2463
JEL
F14, H25, F6
Sivuja
8
Kieli
Suomi