Palvelut kansainvälisessä kilpailussa

Tiivistelmä

Palvelut kansainvälisessä kilpailussa -hankkeessa tutkittiin palveluyritysten ja palvelutoimintojen kansainvälistymistä. Tässä kirjoituksessa on koottu yhteen
hankkeen keskeisimmät havainnot. Palvelujen kansainvälistymistä tutkittiin kolmesta näkökulmasta. Ensimmäisessä niistä verrattiin Suomen palvelujen ulkomaankauppaa muihin maihin. Toisessa keskityttiin palvelutoimintojen siirtoihin maasta toiseen sekä palvelujen kansainväliseen välituotekauppaan. Kolmannessa syvennyttiin palveluyritysten yrityskauppoihin ja niiden vaikutuksiin.

Services in Global Competition

Abstract

Services in Global Competition project examined the internationalization of service companies and service functions. This brief presents the main findings of this project based on three distinct perspectives. The first involves a comparison of Finland’s foreign trade in services with that of other countries. The second focuses on the relocation of service functions between countries and the international intermediate service trade. The third delves into service company acquisitions and their impact.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Palvelut kansainvälisessä kilpailussa
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 129
Päiväys
30.11.2023
Avainsanat
Globalisaatio, Kansainvälistyminen, Kauppa, Palvelu, Ulkoistaminen, Yrityskauppa
Keywords
Acquisition, Globalization, Internationalization, Offshoring, Trade, Service
ISSN
2323-2463
JEL
F14, L8
Sivuja
8
Kieli
Suomi