Koronapandemian tukipolitiikan arviointi
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2021 Tutkimus päättyi: 2022 Tutkimusta sponsoroi: Työ- ja elinkeinoministeriö

Tutkimuksesta vastaa:

Koronapandemian tukipolitiikan arviointi

Koronapandemian tukipolitiikan arviointi

Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on vahvistaa yritystukijärjestelmää koskevaa tietoperustaa tarjoamalla tietoa koronapandemian seurauksena käyttöönotetuista yritystuista. Hanke koostuu seitsemästä osiosta.

Hankkeen ensimmäisessä osiossa ruoditaan yksityiskohtaisesti koronapandemian aikana Suomessa käyttöönotettuja yritystuki-instrumentteja sekä niiden muodostamaa kokonaisuutta. Hankkeen seuraavissa osioissa verrataan Suomen koronatukipolitiikkaa sekä taloustilanteen kehittymistä korona-aikana suhteessa verrokkimaihin.

Seuraavissa osissa tehdään ekonometrinen analyysi Valtiokonttorin jakamien kustannustukien kausaalivaikutuksesta sitä saaneiden yritysten liikevaihtoon, kannattavuuteen ja työvoimaan sekä konkursseihin. Tarkastelussa hyödynnetään johtavia kausaalivaikutusten arviointiin suunniteltuja ekonometrisiä menetelmiä, yrityskohtaista aineistoa saaduista yritystuista ja epäjatkuvuuksia tukien saatavuudessa. Tarkastelu keskittyy vuoteen 2020 sekä vuoden 2021 kahteen ensimmäiseen vuosineljännekseen. Lisäksi hankkeessa arvioidaan myös erikseen sitä, missä määrin toteutetut tuet ovat määrältään ja tasoltaan vastanneet niille julki lausuttuja tavoitteita sekä markkinaehtoisen rahoituksen merkitystä kriisin hoidossa.

Hankkeen viimeisessä osiossa esitetään suositukset tulevia talouskriisejä silmällä pitäen. Loppuraportti valmistuu maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Tutkimuksesta vastaa: