Teollisuus ja ilmastonmuutoksen hillitseminen

Teollisuus ja ilmastonmuutoksen hillitseminen

Päästöjen määrä on vähentynyt koko Suomen taloudessa, mutta erityisesti teollisuuden toimialalla. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää teollisuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen välistä yhteyttä Suomessa: miten päästöjen määrä on kehittynyt Suomen teollisuusyrityksissä, ja kuinka yritysrakenteiden muutokset, ja suhdannevaihtelut ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen. Nämä tiedot ovat tärkeitä Suomen tiukempien päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tulevaisuudessa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan yritysrakenteiden muutosten vaikutusta Suomen päästöjen kehitykseen. Yritysrakenteiden tutkiminen on erityisen tärkeää, sillä näin saadaan uutta tietoa siitä, minkä tyyppiset teollisuuden yritykset ovat saavuttaneet päästövähennystavoitteensa ja siten myötävaikuttaneet kokonaispäästöjen laskuun ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Päästötavoitteet tiukentuvat tulevaisuudessa entisestään, ja myös julkisen tuen merkitys tulee korostumaan. Tarvitaan yksityiskohtaista tietoa siitä, minkälaisia teollisuusyrityksiä tulee mahdollisesti tukea eniten ja millä yritystason ominaisuuksilla.

Hankkeen toinen osio tarkastelee suhdanteiden vaikutuksia päästöihin. Mikäli esimerkiksi suhdanteille alttiit teollisuusyritykset eivät pysty taantuman aikana investoimaan päästöjä vähentävään teknologiaan, sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia koko Suomen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tämä tulee ottaa huomioon yhteiskunnallisessa keskustelussa, jossa tarjotaan julkista rahoitusta teollisuusyritysten investointien parantamiseksi suhdanteiden eri kaarissa.

Tutkimuksesta vastaa: