Johtaako työehtosopimusjärjestelmän murros palkkojen laskuun?
Tutkimusryhmä: Työmarkkinat ja koulutus Tutkimus alkoi: 2021 Tutkimus päättyi: 2023 Tutkimusta sponsoroi: TT-säätiö

Tutkimuksesta vastaa:

Johtaako työehtosopimusjärjestelmän murros palkkojen laskuun?

Johtaako työehtosopimusjärjestelmän murros palkkojen laskuun?

Työehtosopimusjärjestelmä vaikuttaa olennaisella tavalla teollisuuden kilpailukykyyn. Tässä hankkeessa tutkitaan kuinka yrityskohtainen sopiminen vaikuttaa palkkojen tasoon ja niiden hajontaan. Hankkeessa tutkitaan tulorekisterin avulla, kuinka yksilöiden palkat muuttuvat työehtosopimusjärjestelmän hajautuessa.

Hanke tuottaa tärkeää tietoa työehtosopimusjärjestelmän vaikutuksesta palkkoihin ja niiden jakaumaan. Tutkimustieto aiheesta auttaa arvioimaan yrityskohtaisen sopimisen vaikutuksia yritystasolla.

Suomen työehtosopimusjärjestelmä on keskitetympi kuin keskeisissä kilpailijamaissa. Nyt Suomessa on kuitenkin meneillään merkittävä murros: metsäteollisuudessa siirrytään kokonaan yrityskohtaiseen sopimiseen ja teknologiateollisuudessa on jatkossa sekä yrityskohtaisia että valtakunnallisia työehtosopimuksia. Tämä on herättänyt kiivasta keskustelua siitä, mitä palkoille
tapahtuu siirryttäessä hajautuneempaan järjestelmään.

Metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden sopimusaloilla meneillään olevasta murroksesta tarvitaan korkeatasoista tutkimusta kolmesta eri syystä:

  1. Työmarkkinaosapuolet tarvitsevat luotettavaa tietoa siitä, miten paikallinen sopiminen vaikuttaa palkkoihin Suomessa.
  2. Yhteiskunnallinen keskustelu paikallisesta sopimisesta ja sen laajenemisesta on hedelmällisempää, kun sitä voidaan käydä tuoreen ja korkeatasoisen tutkimuksen pohjalta.
  3. Suomessa meneillään oleva murros on kansainvälisesti merkittävä ja mahdollistaa paikallisen sopimisen palkkavaikutusten aiempaa luotettavamman tutkimisen.

Tutkimuksesta vastaa: