Neuvottelujärjestelmän hajautuminen ei laskenut palkkoja: Tuloksia metsäteollisuudesta ja ohjelmistoalalta

Tiivistelmä

Metsäteollisuuden siirtyminen liittokohtaisesta sopimisesta yrityskohtaiseen sopimiseen oli merkittävä muutos Suomen työmarkkinoilla. Myös ohjelmistoalalla tapahtunut siirtyminen hybridimalliin, jossa alakohtaisen työehtosopimuksen lisäksi voidaan solmia yrityskohtaisia sopimuksia, lisäsi huomattavasti yrityskohtaista sopimista tällä alalla.

Siirtymät pois liittokohtaisista neuvotteluista herättivät kiivasta keskustelua, ja monissa puheenvuoroissa ennustettiin palkkojen merkittävää laskua yrityskohtaisen sopimisen seurauksena.

Tulorekisteriä hyödyntäen toteutettu tutkimus osoittaa, että siirtymisellä liittokohtaisesta sopimisesta kohti yrityskohtaista sopimista oli vain vähän vaikutusta palkkojen tasoon tai niiden hajontaan.

Paperiteollisuuden työntekijöiden osalta havaittiin, että yrityskohtaiseen sopimiseen siirtyminen nosti hieman ansioita ja kasvatti yritysten sisäistä palkkahajontaa. Paperiteollisuuden toimihenkilöiden, mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden sekä ongelmistoalan osalta vaikutusarviot ovat pääosin samansuuntaisia, mutta eivät tilastollisesti
merkitseviä.

Tämän tutkimuksen valossa huoli siitä, että siirtyminen pois liittokohtaisesta sopimisesta johtaisi palkkojen huomattavaan laskuun, on liioiteltu.

The Decentralization of Bargaining Did Not Lead to Wage Cuts in Finnish Forest Industries and IT Services

Abstract

Recently, Finnish forest industries shifted from sectoral collective bargaining to firm-level bargaining, and the IT services industry shifted to a hybrid of sector- and firm-level bargaining. These changes meant that all issues previously covered by sectoral agreements would now be negotiated at the firm level, which could lead to notable contract changes.

The decentralization of bargaining in these industries lead to a heated debate, where it was often argued that wages would be cut significantly as a result of firm-level bargaining.

Results from a study that uses Incomes registry, an administrative database that cover all Finnish employees, shows that decentralization of bargaining had only modest impacts on the level and dispersion of wages.

For blue-collar workers in paper industries, decentralization led to higher wages and increased wage dispersion within firms. Other groups studied were white-collar workers in paper industries, blue- and white-collar workers in mechanical forest industries, and IT services. For these groups the impact estimates are mostly similar, but not statistically significant.

This study shows that the worry that decentralization of bargaining would lead to significant wage cuts is overstated.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Johtaako työehtosopimusjärjestelmän murros palkkojen laskuun?
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 121
Päiväys
25.04.2023
Avainsanat
Yrityskohtainen sopiminen, Ansiot, Palkkahajonta
Keywords
Firm-level bargaining, Earnings, Wage dispersion
ISSN
2323-2463
JEL
J31, J52, J53
Sivuja
6
Kieli
Suomi