Persoonallisuus ennustaa menestymistä yrittäjänä

Maczulskij TerhiViinikainen Jutta

Tiivistelmä

Persoonallisuuden piirteiden on havaittu ennustavan palkansaajien työmarkkinamenestystä. Palkansaajien ja yrittäjien persoonallisuuden piirteet eroavat myös osin toisistaan. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu kuuden persoonallisuuden piirteen (neuroottisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, sosiaalisuus, vihamielisyys, itsevarmuus ja tunnollisuus) yhteyttä yrittäjyyteen ja yrittäjänä menestymiseen. Tutkimus on tehty hyödyntäen 20 vuoden seurantajakson kattavaa aineistoa.

Tutkimus osoittaa, että henkilöt, joilla on korkeampi itsevarmuus, siirtyvät todennäköisemmin palkkatyöstä yrittäjiksi. Itsevarmuus myös selittää yrittäjänä menestymistä. Korkeampi itsevarmuus on yhteydessä jopa 6–20 prosenttia korkeampiin yrittäjätuloihin ja yrityksen työn tuottavuuteen.

Itsevarmuutta voi kehittää elinkaaren aikana. Itsevarmuuden parantaminen voi siis parhaimmillaan edistää yrittäjäaktiivisuutta, jolla voi olla positiivisia pitkän aikavälin vaikutuksia koko kansantalouteen.

Katso myös julkaisu Self-confidence Predicts Entrepreneurship and Entrepreneurial Success.

Personality Predicts Entrepreneurial Success

Abstract

Personality is related to labor market success, and entrepreneurship differs from paid employment in several ways. In this research, we examine the relationship between six personality traits (neuroticism, extraversion, sociability, hostility, self-confidence, and conscientiousness) and outcomes associated with two different phases of the entrepreneurial process: selection into entrepreneurship and subsequent entrepreneurial success. We utilize register panel data on employment characteristics over a 20-year period.

Our results show that self-confidence is associated with entry into entrepreneurship, and this trait is also associated with entrepreneurial success in terms of higher survival probability and 6–20 percent higher entrepreneurial income and the firm’s labor productivity.

Self-confidence may not be stable and can change. Therefore, providing support that enhances people’s self-confidence may promote both entrepreneurship and entrepreneurial performance in society.

See also Self-confidence Predicts Entrepreneurship and Entrepreneurial Success.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 122
Päiväys
15.05.2023
Avainsanat
Persoonallisuus, Yrittäjyys, Yrittäjänä menestyminen
Keywords
Personality, Entrepreneurship, Entrepreneurial success
ISSN
2323-2463
JEL
L26
Sivuja
6
Kieli
Suomi