The Role of Firm Dynamics in the Green Transition: Carbon Productivity Decomposition in Finnish Manufacturing

Abstract

This paper investigates the importance of firm dynamics, including entry and exit and the allocation of carbon emissions across firms, on the green transition. Using the 2000–2019 firm-level register data on greenhouse gas emissions matched with the Financial Statement data in the Finnish manufacturing sector, we examine the sources of carbon-productivity growth and assess the relative contributions of structural change and firm dynamics. We find that continuing firms were the main drivers of carbon productivity growth whereas the contribution of entering and exiting firms was negative. In addition, the allocation of emissions across firms seems to be inefficient; its impact on carbon productivity growth was negative over the study period. Moreover, we find that there is a positive relationship between labor-intensive firms and carbon productivity but that firms with a larger market share tend to be less productive in terms of carbon use.

Rakennemuutos ja vihreä siirtymä: hiilituottavuuden osatekijät Suomen teollisuudessa

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tutkitaan teollisuuden rakennemuutoksen ja yritysten uusiutumisen yhteyttä hiilituottavuuden kasvussa. Tutkimuksessa hyödynnetään teollisuuden yritystason tietoja kasvihuonekaasupäästöistä ja tilinpäätöstiedoista vuosille 2000–2019. Menetelmänä käytetään niin kutsuttua hajotelmamenetelmää, jonka avulla hiilituottavuuden kehitys voidaan jakaa kolmeen osaan: keskimääräiseen jatkavien yrityksien hiilituottavuuden muutokseen, uusien ja poistuvien yritysten kontribuutioon sekä kasvihuonekaasupäästöjen kohdentumiseen yritysten kesken. Tulosten perusteella toimintaansa jatkaneet yritykset olivat hiilituottavuuden kasvun tärkein veturi, kun taas osa tehokkaimmista yrityksistä oli jostain syystä kannattamattomia ja poistui markkinoilta. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöjen kohdentuminen yritysten kesken näyttää olevan tehotonta. Tämä tarkoittaa sitä, että päästöt kohdentuivat saastuttavimpiin yrityksiin ja päästöjen vähentäminen tapahtui jo ennestään vähäpäästöisten yritysten toimesta. Lisäksi hiilituottavuus kulkee käsi kädessä työn tuottavuuden kanssa, mutta suhde kilpailukykyyn on päinvastainen.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Teollisuus ja ilmastonmuutoksen hillitseminen
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Working Papers 99
Päiväys
13.12.2022
Avainsanat
Hiilituottavuus, Hajotelmamenetelmä, Rakennemuutos, Yritystason aineisto, Teollisuus
Keywords
Carbon productivity, Decomposition, Firm dynamics, Firm-level data, Manufacturing
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
D24, L60, Q54
Sivuja
36
Kieli
Englanti