R&D and Productivity in Finnish Firms

Valmari Nelli

Abstract

Productivity of the Finnish private sector decreased during the financial crisis of 2008–2009 and, since then, productivity growth has not reached the level preceding the crisis. A key factor underlying productivity growth is R&D. The population of Finnish firms, excluding Nokia, have increased their R&D inputs since the financial crisis. Therefore, it is worthwhile considering whether changes in productivity effects of R&D, instead of changes in volumes of R&D inputs, may explain the slowdown in productivity growth. This paper estimates productivity effects of Finnish firms’ R&D inputs in several industries for the years 2001–2009 and 2010–2018. The estimates are used to find out whether the productivity effects of R&D have decreased after the financial crisis. The empirical strategy (Doraszelski and Jaumandreu, 2013) allows for productivity effects that are nonlinear and heterogeneous across firms. For most of the industries studied, there is no statistical evidence that the productivity effects of R&D are lower for the years 2010–2018 than for the years 2001–2009. Instead, there is evidence that, in some industries, the productivity effects of R&D increased after the financial crisis. In other words, low productivity growth after the financial crisis does not seem to be caused by a decrease in the productivity effects of R&D.

T&k ja tuottavuus Suomen yrityssektorilla

Tiivistelmä

Suomen yrityssektorin tuottavuus laski vuosien 2008–2009 finanssikriisin aikana, eikä tuottavuuskehitys sen jälkeen ole palautunut finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Yksi tuottavuuskasvun tärkeimmistä tekijöistä on t&k. Suomalaisyritykset, Nokia pois lukien, ovat kasvattaneet t&k-panostuksiaan finanssikriisin jälkeen. Niinpä selitystä heikolle tuottavuuskehitykselle kannattaa t&k-toiminnan volyymin sijaan hakea t&k:n vaikuttavuudesta. Tässä tutkimuksessa arvioidaan suomalaisyritysten tekemien t&k-panostusten tuottavuusvaikutuksia useilla eri toimialoilla vuosina 2001–2009 ja 2010–2018. Arvioiden avulla pyritään selvittämään, ovatko t&k-toiminnan tuottavuusvaikutukset laskeneet finanssikriisin jälkeen. Empiirinen menetelmä (Doraszelski ja Jaumandreu, 2013) ottaa huomioon epälineaariset ja yritysten välillä erilaiset tuottavuusvaikutukset. Valtaosalla tarkastelluista toimialoista vuosina 2010–2018 tehtyjen t&k-panostusten tuottavuusvaikutukset eivät olleet merkittävästi matalampia kuin vuosina 2001–2009. Sen sijaan joillakin toimialoilla t&k:n tuottavuusvaikutukset jopa kasvoivat finanssikriisin jälkeen. Finanssikriisin jälkeinen heikko tuottavuuskehitys ei siis näytä johtuneen siitä, että t&k-toiminnan tuottavuusvaikutukset olisivat laskeneet.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
REGROW - kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Working Papers 98
Päiväys
28.11.2022
Avainsanat
T&k, Tuottavuus, Tuotantofunktioiden estimointi
Keywords
R&D, Productivity, Production function estimation
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
D24, L60, O30
Sivuja
30
Kieli
Englanti