Uusi tutkimus: T&k-toiminnan tuottavuus ei heikentynyt finanssikriisin jälkeen

Finanssikriisin jälkeinen heikko tuottavuuskehitys Suomessa ei ole seurausta aiempaa matalammasta t&k-toiminnan tuottavuusvaikutuksesta. Tämä ilmenee tuoreesta Etla-tutkimuksesta. Yritysten tuottavuus on ollut Suomessa selvästi heikompaa finanssikriisin jälkeen kuin ennen kriisiä, vaikka t&k-panostusten määrä yrityksissä on kasvanut. Tutkimus on osa monivuotista Business Finlandin rahoittamaa REGROW-tutkimushanketta.

Suomalaisyritysten tuottavuus laski vuosien 2008—2009 finanssikriisin aikana eikä tuottavuuskehitys ole palannut finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Yksi tuottavuuskasvun tärkeimmistä tekijöistä on tutkimus- ja kehitystoiminta. Suomalaisyritykset, Nokia pois lukien, ovat kuitenkin kasvattaneet t&k-panostuksiaan finanssikriisin jälkeen. Niinpä selitystä heikolle tuottavuuskehitykselle kannattaa t&k-toiminnan volyymin sijaan hakea t&k:n vaikuttavuudesta.

Etlan Nelli Valmarin tutkimuksessa R&D and Productivity in Finnish Firms(Etla Working Paper 98) arvioidaan suomalaisyritysten tekemien t&k-panostusten tuottavuusvaikutuksia eri toimialoilla vuosina 2001–2008 ja 2010–2017 eli ennen ja jälkeen finanssikriisin. Tutkimus on osa Business Finlandin rahoittamaa monivuotista REGROW-tutkimushanketta.

Valtaosalla toimialoista finanssikriisin jälkeen tehtyjen t&k-panostusten tuottavuusvaikutukset eivät olleet tutkimuksen mukaan matalampia kuin ennen finanssikriisiä.

– Finanssikriisin jälkeinen heikko tuottavuuskehitys ei näytä johtuneen siitä, että t&k-toiminnan tuottavuusvaikutukset olisivat olleet heikompia kuin ennen. Joillakin toimialoilla t&k:n tuottavuusvaikutukset finanssikriisin jälkeen jopa kasvoivat, Etlan Valmari toteaa.

Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusen vetämä “REGROW-Reigniting growth through innovation” -tutkimushanke on koonnut tietoa innovatiivisuudesta ja keinoja innovoinnin tehostamiseksi pandemian jälkeisessä maailmanlaajuisessa myllerryksessä. Hanke etsi myös uusia politiikan vipuja, joiden avulla innovaatioiden tuottavuutta voitaisiin kasvattaa. Etlan lisäksi tutkimushanketta toteutti Turun yliopisto, lisäksi mukana on ollut useita nimekkäitä kansainvälisiä yhteistyötahoja, kuten Stanfordin, Waterloon ja Oxfordin yliopistoista sekä Kansainvälisestä valuuttarahastosta (IMF).

 

REGROW-hankkeen viralliset nettisivut