Inter-industry and Intra-industry Switching as Sources of Productivity Growth: Structural Change of Finland’s ICT Industries

Kuosmanen NataliaKuosmanen Timo

Abstract

Structural change is an important driver of productivity growth at the aggregate level. While previous productivity decompositions account for the contributions of market entry and exit, they overlook continuing firms that switch from one industry to another. We develop an improved productivity decomposition that accounts for both intra-industry and inter-industry switching, is applicable to both static and inter-temporal settings, and ensures consistent aggregation of firm level productivity to the industry level. The proposed decomposition is applied to Finland’s information and communication technology (ICT) industry in the first two decades of the 21st century. This industry experienced major structural changes due to the rapid downfall of Nokia, the world’s largest mobile phone manufacturer at the beginning of our study period. Our results reveal that the sharp decline of labor productivity was associated with the structural changes, whereas the surviving firms that continued in the same industry managed to improve their productivity. Our results indicate that industry switching can dampen or enhance the productivity impacts of structural change, especially during the times of crisis and recession.

Toimialojen välinen ja toimialan sisäinen alanvaihto tuottavuuskasvun lähteenä: Suomen informaatio- ja viestintäalan rakennemuutos

Tiivistelmä

Toimialan rakennemuutos on merkittävä tuottavuuskasvun lähde makrotasolla. Aikaisemmat tuottavuuskasvun hajotelmat ottavat huomioon uusien yritysten ja poistuvien yritysten tuottavuusvaikutukset, mutta jättävät huomioimatta toimialaa vaihtavat yritykset. Tässä tutkimuksessa kehitetään hienojakoisempi tuottavuushajotelma, joka huomioi sekä toimialojen väliset että saman toimialan sisällä tapahtuvat alatoimialan vaihdokset. Hajotelma soveltuu sekä tuottavuuden tason että tuottavuuden muutosten tarkasteluun. Ehdotetussa hajotelmassa yritystason tuottavuusluvut aggregoidaan harhattomasti toimialatasolle. Hajotelmaa sovelletaan Suomen informaatio- ja viestintäalan tuotavuustarkasteluun 2000-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Tällä alalla tapahtui hyvin merkittäviä rakenteellisia muutoksia maailman johtavan matkapuhelinvalmistajan Nokian menettäessä markkinaosuuttaan ja lopulta lopettaessa kokonaan matkapuhelinten valmistuksen. Tulostemme mukaan työn tuottavuuden lasku toimialatasolla aiheutui rakennemuutoksesta, sen sijaan samalla alatoimialalla jatkavien yritysten tuotavuus kehittyi suotuisammin. Tuloksemme myös osoittavat, että toimialan vaihtaminen voi yhtäältä vaimentaa, toisaalta myös vahvistaa rakennemuutoksen tuottavuusvaikutuksia, erityisesti kriisien ja laskusuhdanteen aikana.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Miten tuote- ja palvelutarjonnan uudistuminen vaikuttaa yritysten tuottavuuteen?
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 100
Päiväys
27.02.2023
Avainsanat
Markkinoille tulo ja markkinoilta poistuminen, Työn tuottavuus, Toimialan vaihtaminen, Resurssien allokaatio
Keywords
Entry and exit, Labor productivity, Product switching, Reallocation of resources
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
D24, L16, O47
Sivuja
28
Kieli
Englanti