Miten tuote- ja palvelutarjonnan uudistuminen vaikuttaa yritysten tuottavuuteen?

Miten tuote- ja palvelutarjonnan uudistuminen vaikuttaa yritysten tuottavuuteen?

Tuottavuuskasvu Suomessa on pysynyt matalana yli vuosikymmenen. Sen takana olevat syyt ovat kuitenkin edelleen hämärän peitossa. Yritysten perustamista ja poistumista markkinoilta pidetään yleensä tärkeinä tuottavuuden kasvun lähteinä. Näiden hyvin tutkittujen lähteiden lisäksi uudistuminen tapahtuu myös yritysten sisällä. Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on yrityksille tärkeä syy uudistaa tuotteitaan. Osa olemassa olevista yrityksistä uudistaa tuote- ja palvelutarjontaansa jopa niin paljon, että ne siirtyvät toiselle toimialalle.  Itse asiassa toimialojen vaihto on yllättävän yleistä.

Tämän tutkimushankkeen päätavoitteena on tutkia yritysten uudistumista tarkastamalla niiden toimialan vaihdoksia ja niiden vaikutuksia tuottavuuden tasoon ja kasvuun. Koska kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen tulee todennäköisesti aiheuttamaan muutoksia myös toimialoihin, tässä hakkeessa analysoidaan myös aloja, jotka liittyvät erityisesti energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian tuottamiseen. Aineistoina käytetään Tilastokeskuksen yritysaineistoja, jotka kattavat käytännössä Suomen koko yrityskannan.

Hanke tuottaa uutta tietoa viime aikojen tuottavuuskehityksen taustalla olevista syistä. Tulosten avulla pystytään ymmärtämään paremmin yrityskentän uudistumista. Lisäksi hankkeessa tuotetaan täysin uutta tietoa uusiutuvaan energiaan liittyvästä yrityskentästä sekä sen dynamiikasta. Hanke tuottaa tietoa siitä, miten tuottavuutta pystytään parantamaan aikaisempaa tiukempien päästötavoitteiden vallitessa.

Uusi tieto tuote- ja palvelutarjonnan uusiutumisen vaikutuksista liittyy yritysten innovaatiotoimintaan, sen onnistumiseen ja kykyyn kilpailla markkinoilla. Tätä kautta syntyy yhteys myös Suomen harjoittamaan innovaatiopolitiikkaan. Tuote- ja palvelutarjonnan uusiutumisen vaikutukset kertovat yritysten innovaatiotoiminnan onnistumisesta, joten hankkeen tuloksista voidaan johtaa innovaatiopolitiikkaa koskevia suosituksia.

Tutkimuksesta vastaa:

Tutkimuksen puitteissa tehdyt julkaisut