Henkivakuutusvaje ja koronavirus

Henkivakuutusvaje ja koronavirus

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa huolellinen kuvaus perheen huoltajan kuoleman aiheuttamasta tulojen menetyksestä, sosiaaliturvan antamasta suojasta tulojen menetystä vastaan ja näiden erotuksena syntyvästä henkivakuutustarpeesta. Tarpeen mittaamisessa otetaan huomioon lisäksi perheen nettovarallisuus ja arvioitu menojen väheneminen puolison kuoleman vuoksi. Tuloksia voidaan käyttää sen havainnollistamiseen, millaisissa väestöryhmissä yksityisten kuolemanvaravakuutusten tarve on suurin.

Hankkeessa selvitetään myös, kuinka hyvin otetut vakuutukset kattavat vakuutustarpeen niillä, joilla on jo vakuutus. Lisäksi tuotetaan tilastollinen tutkimus koronaepidemiaan liittyvästä kuolemanvaravakuutusten kysynnän kasvusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tietoa voidaan käyttää sen arvioimiseen, miten korona on vaikuttanut vakuutusvajeeseen.

Tutkimuksesta vastaa: