Julkinen velka ja talouskasvu
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2021 Tutkimus päättyi: 2022 Tutkimusta sponsoroi: Talouspolitiikan arviointineuvosto

Tutkimuksesta vastaa:

Julkinen velka ja talouskasvu

Julkinen velka ja talouskasvu

Uusimmat tilastot Suomen ja muiden EU-maiden sekä eksplisiittisestä että piilotetusta valtionvelasta antavat aihetta suhtautua vakavasti korkean julkisen velan tasoon. Aihe on erityisen relevantti tänä päivänä Suomessa, koska EU:n verosääntöjä tarkistetaan pian ja Suomen on otettava virallinen kanta julkisen velkasuhteen tasoon, joka kaikkien EU-maiden on saavutettava.

Tässä tutkimushankkeessa toteutetaan kirjallisuuskatsaus viimeaikaisesta taloustieteellisestä tutkimuskirjallisuudesta. Hankkeen tavoitteena on selvittää katsauksen avulla,

  • mitä taloustieteellinen tutkimus sanoo korkeasta julkisen velan tasosta suhteessa bkt:hen ja talouskasvuun,
  • minkä kanavien kautta kielteiset vaikutukset tapahtuvat ja
  • onko niillä merkitystä Suomelle 2020-luvulla.

Uskottavien politiikkasuositusten muodostamiseksi tarvitaan perusteellinen ymmärrys taloustieteellisestä kirjallisuudesta ja mekanimista, minkä kautta julkinen velka vaikuttaa kasvuun.

Tutkimuksesta vastaa: