ICT-sektorin kasvihuonekaasupäästöt: arvoketjujen näkökulma
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2021 Tutkimus päättyi: 2021 Tutkimusta sponsoroi: Sitra
ICT-sektorin kasvihuonekaasupäästöt: arvoketjujen näkökulma

ICT-sektorin kasvihuonekaasupäästöt: arvoketjujen näkökulma

Elektronisten laitteiden valmistus ja digitaalisten sovellusten palveluinfrastruktuurit sijaitsevat pääsääntöisesti Suomen rajojen ulkopuolella. Ajan saatossa on muodostunut käsitys esimerkiksi siitä, miten elektronisten laitteiden valmistuksen arvo jakautuu globaalisti eri toimitusketjuissa. Toisaalta on kuitenkin vähän tietoa, minkälaista ja kuinka paljon energian- ja sähkönkäyttöä liittyy eri arvo- ja toimitusketjuissa tuotettuihin hankintoihin eli ostettuihin panoksiin, elektronisten laitteiden valmistukseen ja digitaalisten sovellusten infrastruktuurien ylläpitämiseen. Emme myöskään tiedä sitä, miten digitaalisten sovellusten palveluinfrastruktuurien energiankäytöt jakautuvat toimitusketjun eri osiin ja maantieteellisesti. Lisäksi tiedämme vähän ICT-sektorin kasvihuonekaasupäästöistä.

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää ICT-sektorin ilmastovaikutuksia arvo- ja toimitusketjujen näkökulmasta. Hanke keskittyy ymmärtämään ICT-sektorin arvoketjuja ja näiden energian ja sähkönkäyttöä erityisesti elektronisten laitteiden ja digitaalisten sovellusten palveluinfrastruktuurien näkökulmista. Hanke pitää sisällään myös aiheeseen liittyvän kirjallisuusanalyysin

Hanke pyrkii vastaamaan seuraaviin kolmeen tutkimuskysymykseen:

  1. Miltä toimialoilta ICT-sektorin hankinnat (panokset) tulevat? Ja mille toimialoille ICT-sektorin tuotteet ja palvelut (tuotokset) menevät?
  2. Mistä maista ICT-sektorin hankinnat (panokset) tulevat?
  3. Onko Suomi ulkoistanut ICT-sektorin kasvihuonekaasupäästöt ulkomaille?