Exit – ulkomaiset yritysostot ja innovatiivisten yritysten tulevaisuus Suomessa
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2021 Tutkimus päättyi: 2022 Tutkimusta sponsoroi: Business Finland

Tutkimuksesta vastaa:

Exit – ulkomaiset yritysostot ja innovatiivisten yritysten tulevaisuus Suomessa

Exit – ulkomaiset yritysostot ja innovatiivisten yritysten tulevaisuus Suomessa

Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa ulkomaisilla institutionaalisilla sijoittajilla on havaittu olevan positiivinen vaikutus yritysten innovaatioihin. Suomalaisella aineistolla on havaittu, että yritysten patentointi on positiivisesti yhteydessä ulkomaisen yrityskaupan kohteeksi joutumisen kanssa. Suomessa toimivien ulkomaisten tytäryritysten tuottavuuden tason on todettu olevan korkeampi kuin ei-monikansallisissa yrityksissä. Yrityskauppojen vaikutuksia koskevat tutkimukset ovat kuitenkin päätyneet paikoitellen ristiriitaisiin tuloksiin koskien ulkomaisten yrityskauppojen vaikutuksia.

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään yrityskauppojen kansantaloudellista merkitystä ja tuotetaan uutta tietoa yrityskauppojen luonteesta ja niiden vaikutuksista innovatiivisiin yrityksiin Suomessa. Tarkastelussa analysoidaan yritysostojen roolia innovatiivisten yritysten kehityksessä ja tutkitaan niitä yrityksiä, jotka ovat saaneet sekä Business Finlandin rahoitusta että Tesin pääomasijoituksia.

Tutkimushankkeen keskeiset tutkimuskysymykset ovat:

  • Minkälaiset yritykset päätyvät yrityskauppojen kohteeksi?
  • Mitä yrityksille tapahtuu, kun ne myydään ulkomaille?
  • Millainen on ostokohteiksi valikoituneiden yritysten kehitys (mm. työllisyys, liikevaihto, kannattavuus) verrokkijoukkoon verrattuna?
  • Miten yrityskaupat jakautuvat toimialoittain ja yrityskoon mukaan?
  • Millaisiin yrityksiin TESI:n pääomasijoitukset ja Tekesin rahoitus kohdistuvat?

Tutkimuksesta vastaa: