Yrityskaupat ja niiden vaikutukset kohdeyrityksiin

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yrityskauppoja ja niiden taloudellisia vaikutuksia yrityksiin. Tutkimuksessa selvitettiin, millaiset yritykset päätyvät Suomessa yrityskauppojen kohteiksi, miten kohdeyritysten taloudellinen toiminta kehittyy omistajavaihdoksen jälkeen ja onko näiden seikkojen osalta havaittavissa eroa kotimaiseen ja ulkomaiseen omistukseen päätyvien yritysten välillä. Tutkimus toteutettiin lähes 2 000 yrityskauppaa sisältäneen yritystason aineiston avulla, jota täydennettiin 19 tutkimushaastattelua sisältäneellä laadullisella tarkastelulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yritysten innovaatiotoiminnalla on positiivinen yhteys yrityskaupan kohteeksi päätymisen todennäköisyyteen etenkin ulkomaisten ostajien kohdalla. Ulkomaiseen omistukseen siirtymisellä ei kuitenkaan havaittu olevan merkittäviä vaikutuksia arvonlisän, tuottavuuden, kannattavuuden eikä työllisyyden kehitykseen verrattuna verrokkiryhmään.

M&As and Their Economic Effects on Target Companies

Abstract

This study examines mergers and acquisitions and their economic impact on companies. The study examined which companies in Finland become the targets of acquisitions, how the economic activities of the target companies develop after the change of ownership and whether there is a difference between domestic and foreign acquisitions in these respects. The study was conducted using firm-level data that included nearly 2,000 acquisitions, supplemented by a qualitative review of 19 research interviews. The results of the study show that companies’ innovation activities have a positive relation to the likelihood of being acquired, especially by foreign buyers. However, foreign acquisitions did not have a significant impact on the development of the value added, productivity, profitability or employment of target companies when compared with the control group.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Exit – ulkomaiset yritysostot ja innovatiivisten yritysten tulevaisuus Suomessa
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 125
Päiväys
23.03.2022
Avainsanat
Yrityskaupat, Vaikuttavuus, Vaikutus, Ulkomaalaisomistus, Ulkomainen yritys, Tuottavuus
Keywords
Mergers and acquisitions, M&A, Impact, Foreign ownership, Foreign company, Productivity
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D22, F23, G34, O30
Sivuja
48
Kieli
Suomi