Greenhouse Gas Emissions of Finland’s Information Economy Sector: A Supply Chain Perspective

Abstract

The environmental benefits and harms of information and communication technology (ICT) have been widely discussed in Finland since 2019. The climate impact of information and communication technology on the environment consists of three channels: procurement, the ICT sector’s own carbon footprint, and the impact on other sectors of the economy (incl. public sector). Indeed, focusing solely on one sector’s own emissions often leads to misleading conclusions about the industry’s carbon footprint. This study examines the evolution of greenhouse gas emissions in the ICT sector and its supply chains in 2008–2019. In addition, the study examines the countries from which greenhouse gas emissions in the ICT sector and its supply chain originate.

Informaatiosektorin kasvihuonekaasupäästöt toimitusketjuissa

Tiivistelmä

Informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) tuottamista ympäristöhyödyistä ja -haitoista on Suomessa käyty laajaa keskustelua vuodesta 2019. Informaatio- ja viestintäteknologian ilmastovaikutukset ympäristöön muodostuvat kolmen kanavan kautta: hankinnoista, ICT-sektorin omasta hiilijalanjäljestä ja vaikutuksista talouden muihin sektoreihin (ml. julkinen sektori). Keskittyminen yksinomaan yhden sektorin omiin päästöihin johtaakin usein harhaanjohtaviin johtopäätöksiin toimialan hiilijalanjäljestä. Tässä tutkimuksessa käydään läpi kasvihuonekaasupäästöjen kehittymistä ICT-sektorilla ja sen toimitusketjuissa vuosina 2008–2019. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan mistä maista ICT-sektorin ja sen toimitusketjun kasvihuonekaasut tulevat.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksista
ICT-sektorin kasvihuonekaasupäästöt: arvoketjujen näkökulma
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 122
Päiväys
04.01.2022
Avainsanat
ICT-sektori, Toimitusketju, Kasvihuonekaasupäästöt, Päästöintensiteetti
Keywords
Information economy sector, Supply chain, Greenhouse gas emissions, Carbon neutrality
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L8, L82, L86, L94
Sivuja
22
Kieli
Englanti