Mind the Gap – Assessing the Size and Determinants of the Life Insurance Gap

Abstract

Preparing for the monetary loss associated with premature death of the breadwinner has become more relevant during the COVID-19 pandemic. However, very little is known about how much of the financial vulnerabilities are covered by the life insurance holdings in different population groups.

We employ unique individual-level life insurance data of the Finnish population to study the voluntary life insurances, the components of financial loss following from a death of a breadwinner, and the gap in death cover (life insurance gap) calculated as the difference of the two.

We find that only about 10% of Finns have a voluntary life insurance, and that they are concentrated on married people, people of working age and with higher income. The largest insurance gaps are among young individuals, men, high income and highly educated people. We also find that the insurance behavior is poorly explained by the net losses following from a death.

Henkivakuutusvajeen osat ja kokonaisuus

Tiivistelmä

Huoltajan kuolemasta aiheutuvien rahallisten menetysten pohdinta ja niihin varautuminen on tullut aiempaa ajankohtaisemmaksi koronapandemian vuoksi. Lisääntyneestä tarpeesta huolimatta näiden menetysten ja niiden varalle otettujen henkivakuutusten suuruudet eivät ole kovinkaan hyvin tunnettuja eri väestöryhmien keskuudessa.

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään ainutlaatuista yksilötason aineistoa suomalaisten henkivakuuttamisesta. Aineiston avulla tarkastellaan suomalaisten vapaaehtoista riskihenkivakuuttamista, kuolemasta aiheutuvia rahallisia menetyksiä ja näiden menetysten eri komponenttien suuruksia sekä (netto)menetysten ja henkivakuutusten erotusta, vakuutusvajetta.

Havaitsemme, että vain noin joka kymmenennellä suomalaisella on vapaaehtoinen henkivakuutus. Henkivakuuttaminen on myös yleisempää työikäisillä, suurempituloisilla ja avioliitossa olevilla henkilöillä. Suurimmat vakuutusvajeet puolestaan havaitaan nuorilla henkilöillä, miehillä, korkeammat tulot omaavilla ja korkeammin koulutetuilla. Lisäksi havaitaan, että kuolemasta aiheutuvien menetysten suuruus selittää vain heikosti henkivakuutusten ottamista.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Henkivakuutusvaje ja koronavirus
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Working Papers 96
Päiväys
30.09.2022
Avainsanat
Henkivakuutukset, Henkivakuutusvaje, Kotitaloudet, Sosiaaliturva, Menetetty tulo
Keywords
Life insurances, Life insurance gap, Households, Social security, Forgone income
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
G22, H31, H55, J17
Sivuja
30
Kieli
Englanti