Worker Mobility and Productivity Spillovers

Ohlsbom Roope

Abstract

Using linked employer-employee data from Finland, we examine the mobility of workers between establishments as a source of productivity-affecting knowledge spillovers. We find evidence that hiring workers from more productive establishments leads to higher productivity in the following year. For an average establishment, this productivity increase amounts to 0.45 percent in our most conservative estimate. The observed productivity gains hold for a variety of specifications, and changes in the receiving establishments’ human capital stock are ruled out as an explanation.

Työntekijöiden liikkuvuuden heijastusvaikutukset

Tiivistelmä

Oletus yritysten työntekijöihin sitoutuneesta tuottavuuteen vaikuttavasta tiedosta on pitkään ollut osa alan tutkimuskirjallisuutta. Tämän tiedon laadun ja vaikutusten lisäksi sen leviäminen yritysten välillä on tärkeä tutkimuksen kohde. Usein esimerkiksi esitetään, että työntekijöiden liikkuvuus on potentiaalinen mekanismi yritysten välisille tiedon ja tuottavuuden heijastusvaikutuksille (spillover effects). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kyseistä hypoteesia seuraamalla työntekijöiden liikkeitä ja estimoimalla niiden yhteyttä toimipaikkojen tuottavuuteen suomalaisia yhdistettyjä työntekijä–työnantaja-aineistoja hyödyntäen.

Tulokset osoittavat, että työntekijöiden palkkaaminen tuottavammista toimipaikoista johtaa tuottavuuden kasvuun palkkaamista seuraavana vuonna. Varovaisimpana arviona tuottavuuslisäyksen suuruus on 0,45 prosenttia keskimääräiselle toimipaikalle. Havaittu yhteys tuottavuuden ja tuottavammista toimipaikoista palkkaamisen välillä säilyy useilla estimointispesifikaatioilla, eikä sitä voida selittää muutoksilla vastaanottavien toimipaikkojen inhimillisen pääoman määrissä.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Working Papers 95
Päiväys
05.08.2022
Avainsanat
Työntekijöiden liikkuvuus, Heijastusvaikutukset, Tuottavuus, Inhimillinen pääoma
Keywords
Worker mobility, Spillovers, Productivity, Human capital
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
D22, D62, J21, J24, J62, L25
Sivuja
24
Kieli
Englanti