In Search of Upcoming Supply Chain Surprises: The World Export Market Shares of Belarus, Russia and Ukraine

Abstract

This brief considers the world export market shares of Belarus, Russia and Ukraine across over five thousand commodities (the full dataset is provided online at the same web address as this brief). The aim is to provide a tool for gauging where supply chain disruptions might emerge next.

Earlier discussion regarding the international trade presence of the three countries has largely revolved around crude oil and natural gas. While they also prominently appear in our analysis, foodstuffs and fertilizers (and the materials thereof) appear to be even more important. With the La Niña weather pattern affecting North American crops in the same time window, a global food catastrophe after the coming autumn, if not sooner, seems imminent.

The three countries account for about 70% of sunflower oil exports globally. Their corresponding share for colza and rape oils, popular substitutes for sunflower oil, is over 25%. There are also several narrow and globally minor categories in which the three countries have huge markets shares and in which they might cause disruptions in specific supply chains; examples include specific types of fish and other seafoods.

Finland is highly exposed to the consequences of the war (it should be noted, however, that the role of domestic provision in is not considered in this brief). For example, practically all of Finland’s nickel imports come from Russia, as do a significant share of methanol, sawn wood, and crude oil.

Missä tuotteissa toimitusketjujen häiriömahdollisuuksia voi ilmetä? – Ukrainan, Venäjän ja Valko-Venäjän maailmankaupan vientimarkkinaosuudet

Tiivistelmä

Tässä muistiossa analysoidaan, millainen rooli Ukrainalla, Venäjällä ja Valko-Venäjällä on eri tuotteissa ja materiaaleissa. Tarkastelu tehdään hyvin yksityiskohtaisella tasolla perustuen tuhansiin eri tuotteisiin ja tuoteryhmiin. Tarkoitus on löytää mahdollisia tuotteita tai materiaaleja, joissa ilmenevät saatavuusongelmat voivat jatkossa aiheuttaa häiriöitä toimitusketjuihin.

Hienojakoinen analyysi paljastaa, että öljyn ja maakaasun lisäksi näillä kolmella maalla on suuria globaaleja markkinaosuuksia koskien muun muassa ruokien ainesosia, lannoitteita ja niiden raaka-aineita. Näiden saatavuusongelmien vakavuus riippuu osittain siitä, missä määrin korvaavia tuotteita ja raaka-aineita on saatavissa. Havaitsemme, että samaiset maat ovat usein keskeisiä myös lähinnä korvaavissa tuotteissa.

Tulokset osoittavat, että Suomen tuonnin kannalta erityisesti Venäjä on monissa raaka-aineissa ja materiaaleissa keskeinen. Raaka-öljyn ja maakaasun ohella nikkeliä, puuta ja metanolia tuotiin paljon Venäjältä. Lisäksi Venäjä oli merkittävä tuontimaa esimerkiksi lannoitteiden raaka-aineissa (mm. urea, kalium ja fosfori). On kuitenkin syytä huomata, että kauppatilastoja hyödyntävä analyysimme ei huomioi kotimaista tarjontaa.

Sekä Ukrainan sota että koronakriisi ovat tuoneet esiin globaaleihin toimitusketjuihin liittyvät riskit. Vaikka nämä ketjut ovat toimineet hyvin useamman vuosikymmenen, nyt niihin sisältyvät epävarmuudet ovat realisoituneet. Tämän takia sekä yritysten että kansantalouden näkökulmista on tunnistettava kriittisiä tuoteryhmiä, jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia häiriöitä.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 107
Päiväys
29.03.2022
Avainsanat
Ukraina, Venäjä, Talous, Tuonti, Vienti, Riippuvuus, Kauppa, Sota
Keywords
Ukraine, Russia, Economy, Exports, Dependency, Imports, Trade, War
ISSN
2323-2463
JEL
F14, F1, F51, F52
Sivuja
16
Kieli
Englanti
Liitteet
ETLA-Muistio-Brief-107-Data.xlsx