Erot Ruotsin ja Suomen viennissä

Maczulskij TerhiNilsson Hakkala Katariina

Tiivistelmä

Finanssikriisin jälkeen Suomen vienti on laahannut Ruotsin viennin perässä. Tässä tutkimuksessa on vertailtu viennin tuotekohtaisten kysyntäsokkien vaikutuksia Ruotsin ja Suomen vientimenestykseen ja yritysten toimintaympäristöön. Tutkimus on tehty hyödyntäen 15 vuoden seurantajakson kattavaa aineistoa Suomen ja Ruotsin teollisuuden vientiyrityksistä. Tutkimus osoittaa, että suomalaiset ja ruotsalaiset vientiyritykset reagoivat keskimäärin samalla tavoin kansainvälisen kaupan muutoksiin. Esimerkiksi, positiiviset tuotekohtaiset kysyntäsokit ovat lisänneet yritysten kokonaisvientiä ja vähentäneet niiden riskiä poistua vientimarkkinoilta. Myös taloudellisesti vahvemmat yritykset ovat pärjänneet kansainvälisen kaupan turbulensseissa taloudellisesti heikompia yrityksiä paremmin.

Suomalaisten ja ruotsalaisten vientiyritysten välillä löytyy myös eroavaisuuksia. Taloudellisesti vahvemmat ruotsalaiset yritykset ovat pystyneet vaimentamaan negatiivisten vientisokkien vaikutuksia lisäämällä sekä vientituotteiden että vientimaiden määrää vuosien 2007–2014 välisenä aikana. Vastaavia sopeutustoimia ei kuitenkaan havaita suomalaisten yritysten osalta. Nämä eroavaisuudet voivat osin selittää sen, miksi suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten vienti on erkaantunut finanssikriisin jälkeisenä aikana Ruotsin hyödyksi.

The Consequences of Export Demand Shocks in Swedish and Finnish Exporters

Abstract

After the financial crisis, Finland’s exports have lagged behind Sweden’s exports. This study analyzes how firms with different financial strength respond to demand shocks in their export markets. We utilize unique administrative datasets of Swedish and Finnish firms matched with national customs data over a period of 15 years, which allows us to analyze the effects of several macroeconomic shocks affecting export product demand and performance of exporting firms. We find that financially stronger export firms are better positioned during both positive and negative demand shocks, suffering less from the negative shocks, benefiting more from the positive shocks.

While our results suggest that Swedish and Finnish firms tend to respond similarly to different export demand shocks, there are some salient differences in their survival strategies. While the financially stronger Swedish firms expanded their product lines and market areas, the Finnish firms did not make such adjustments during the 2007–2014 period of negative export demand shocks. The differences in the survival strategies could provide one explanation why the growth of Finnish exports has diverged from the Swedish exports since the financial crisis.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksista
Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG)
Kansainvälisen kaupan sokit ja erot Suomen ja Ruotsin viennin menestyksessä
Tutkimusryhmät
Yritysten uudistuminen
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 125
Päiväys
16.10.2023
Avainsanat
Vientikilpailu, Taloudellinen vahvuus, Yritystason aineisto, Kauppavirrat
Keywords
Export competition, Financial strength, Firm-level, Trade flows
ISSN
2323-2463
JEL
F14, F61, L11, L25, D22
Sivuja
6
Kieli
Suomi