Vihreiden tuotteiden tuotanto keskittyy korkean teknologian aloille

Tiivistelmä

Vihreiden tuotteiden tuotanto teollisuusyrityksissä keskittyy Suomessa korkean teknologian aloille, erityisesti tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden sekä sähkölaitteiden valmistukseen. Monet yritykset säilyttävät vihreän tuotevalikoimansa suhteellisen muuttumattomana yli ajan. Vihreiden tuotteiden valikoiman aktiivinen laajentaminen on yleisintä suurissa yrityksissä ja monituoteyrityksissä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että työn tuottavuus on positiivisesti yhteydessä vihreiden tuotteiden valmistuksen kanssa. Vaikka vihreiden tuotteiden tuotanto teollisuudessa on vähäistä kokonaistuotantoon verrattuna, sen merkitys näyttää kasvavan ajan myötä.

Production of Green Goods is Concentrated in High-tech Industries

Abstract

The production of green goods in Finland’s manufacturing is concentrated within high-tech industries, particularly in the manufacturing of computer, electronic and optical products, as well as electrical equipment. Many firms tend to maintain a consistent portfolio of green products over time. Active expansion of green product portfolios is more common among large and multi-product firms. Furthermore, there is a positive correlation between labor productivity and production of green products. Although the production of green goods constitutes a relatively modest share of Finland’s overall manufacturing output, its role is steadily increasing over time.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Innovaatiovetoisia polkuja talouskasvuun
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 124
Päiväys
07.10.2023
Avainsanat
Teollisuustoimialat, Vihreät tuotteet, Ympäristötuotteet, Yritysten uudistuminen
Keywords
Environmental goods, Green products, Firm renewal, Manufacturing industries
ISSN
2323-2463
JEL
C23, L60, O44, Q54, Q55, Q56
Sivuja
6
Kieli
Suomi