Vihreiden tuotteiden valmistus Suomen teollisuudessa vielä kovin vähäistä, mutta kasvua odotettavissa

Vihreiden tuotteiden osuus Suomen kokonaistuotannosta oli hieman alle kolme prosenttia vuonna 2021, mikä on alle EU27-maiden keskiarvon. Suomessa valmistettiin 57 erilaista vihreää tuotetta, ilmenee tuoreesta Etla-tutkimuksesta. Vaikka vihreät tuotteet ovat vähäisessä roolissa kokonaistuotantoon nähden, niiden merkitys näyttäisi kasvavan ajan myötä. Suomessa vihreiden tuotteiden valmistus on keskittynyt erityisesti korkeiden teknologian aloille, joilla valmistetaan teknologisesti edistyneitä ja laajaa t&k-työtä vaativia tuotteita.

OECD:n mukaan vihreät tuotteet liittyvät esimerkiksi ympäristöhaittojen mittaamiseen, ehkäisyyn tai minimoimiseen. Toisaalta EU katsoo vihreiksi sellaiset tuotteet, jotka edistävät suoraan ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä, kuten esimerkiksi ilman ja veden puhdistamista sekä energiatehokkuuden edistämistä.

Suomen teollisuudessa vihreiden tuotteiden valmistuksen osuus on vielä pieni. Vuonna 2021 tuotteiden osuus kokonaistuotannosta oli vain 2,7 prosenttia, mikä jää EU27-maiden keskiarvosta. Suomen teollisuus tuotti vuonna 2021 yhteensä 57 erilaista vihreää tuotetta, ilmenee tuoreesta Etla-tutkimuksesta. Vihreiden tuotteiden osuus kokonaistuotannosta oli suurinta Tanskassa (10 %) sekä Ruotsissa (5,9 %) ja Saksassa (5,6 %). Näiden maiden Suomea korkeampi osuus vihreiden tuotteiden tuotannossa voi johtua monista tekijöistä, kuten maiden teollisuusrakenteiden eroista ja suhteellisista eduista tiettyihin tuotteisiin (esim. Tanskan kehittynyt tuulivoimateknologia tai Saksan sähköautoteollisuus).

Suomessa vihreiden tuotteiden tuotanto on keskittynyt erityisesti korkean teknologian aloille. Nämä toimialat valmistavat teknologisesti edistyneitä, laajaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä teknistä osaamista vaativia tuotteita. Tällaisia aloja ovat muun muassa tietokoneiden, elektroniikan ja optisten tuotteiden valmistus sekä moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus. Nämä alat vastaavat suurimman osan Suomen vihreiden tuotteiden kokonaistuotannosta.

Vaikka vihreiden tuotteiden osuus Suomen kokonaistuotannosta on pieni, kasvua havaitaan joillakin aloilla. Esimerkiksi tietokoneiden, elektroniikan ja optisten tuotteiden valmistuksessa vihreiden tuotteiden osuus kasvoi yli kymmenen prosenttiyksikköä vuodesta 2013 vuoteen 2021 mennessä.

Vihreiden tuotteiden ottaminen yrityksen tuotevalikoimaan riippuu myös monista taustatekijöistä, huomauttaa Etlan tutkimuspäällikkö Natalia Kuosmanen.

– Havaitsimme, että työn tuottavuus ja tuotevalikoiman monipuolisuus olivat positiivisesti yhteydessä vihreiden tuotteiden valmistamisen kanssa. Lisäksi monitoimialayritykset osallistuivat todennäköisemmin vihreiden tuotteiden valmistukseen. Sen sijaan yrityksen pääomaintensiteetti oli negatiivisesti yhteydessä vihreiden tuotteiden valmistukseen, Kuosmanen toteaa.

Tutkimuksessa todetaan, että Suomen on mahdollista edistää vihreämpää tuotantoa panostamalla teknologiseen innovaatioon, tutkimukseen ja koulutukseen. Yrityksiä olisi myös kannustettava vihreiden tuotteiden kehittämiseen ja tuotantoon sekä tarjota tarvittavaa tukea ja kannustimia.