Green Goods in Finland’s Manufacturing

Abstract

This report examines the production of green goods in Finland’s manufacturing sector. Our findings reveal a notable concentration of green products to high-tech industries. While most firms maintain their green product portfolios stable over time, multi-product firms tend to expand their green product portfolios more actively. Large firms stand out with active management of their green goods portfolios, discontinuing some green products while introducing new ones. Additionally, we examine firm characteristics that associate with firms’ engagement in the production of green goods. We find a positive correlation between production of green products and factors such as labor productivity, product diversity, and multi-industry operations.

Vihreät tuotteet Suomen teollisuudessa

Tiivistelmä

Tämä raportti tarkastelee ns. vihreiden tuotteiden valmistusta Suomen teollisuustoimialoilla. Tulostemme mukaan vihreiden tuotteiden valmistus keskittyy pääasiassa korkean teknologian aloille. Vaikka useimmat yritykset säilyttävät vihreän tuotevalikoimansa melko muuttumattomana yli ajan, monituoteyritykset laajentavat vihreitä tuotevalikoimiaan aktiivisemmin. Suuret yritykset pystyvät tekemään aktiivisesti muutoksia vihreään tuotevalikoimaan lopettamalla joidenkin tuotteiden valmistuksen ja lisäämällä uusia tuotteita valikoimaan. Lisäksi tarkastelemme yrityskohtaisia taustatekijöitä, jotka ovat yhteydessä vihreiden tuotteiden valmistuspäätöksiin. Havaitsemme, että vihreiden tuotteiden valmistus korreloi positiivisesti työn tuottavuuden sekä tuotevalikoiman monimuotoisuuden ja monialaisuuden kanssa.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Innovaatiovetoisia polkuja talouskasvuun
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Raportit - Reports 140
Päiväys
07.10.2023
Avainsanat
Teollisuustoimialat, Vihreät tuotteet, Ympäristötuotteet, Yritysten uudistuminen
Keywords
Environmental goods, Green products, Firm renewal, Manufacturing industries
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
C23, L60, O44, Q54, Q55, Q56
Sivuja
12
Kieli
Englanti